Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotky nebožt[íka] Jana Hasníka

f 5a

Jest jeden, Pavel a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se po neb[ožtíku] otci toho sir[otka] na podsedku, a sice Tobiáše Hobelových podle zápisu kněh purgkrecht[ních] 40 zl.

z toho se za dluh neb[ožtíka] Jana Hasníka zaplatiti má toto:
Ondry Matějovýho nápadníku 3 zl 27 gr.
Item Anně Karnařově 15 gr.
Rybářům 7 zl 29 ½ gr.
Item Mojžíšce Židovce 20 gr.
Šalomounčinému synu Židovi do Strážnice 12 zl.
Pars dluhu 25 zl 1 ½ gr.
Na to j[es]t od Tobiáše Hobalovejch zaplaceno po letech i z závdankem 17 zl.
f 5b
Z nichž j[es]t na ty dluhy dáno toto:
Rybářům 4 zl 29 ½ gr.
Ondry Matějových nápadníkům dáno 3 zl 27 gr.
Item Kači Hasníčce na díl její 6 zl 15 gr a ještě jí dodati přijde 29 ½ gr.

Letha [15]94 položil Tobiáš za podsedek a říku 3 zl. Ty sou vydány rybářům za dluh jejich.
Těch 29 ½ gr sou vydány Kači Hasníčce. A tak tu nic více nemá.
Letha [15]95 položil Tobiáš za podsedek a říku 3 zl. Ty sou vydány rybářům 1 zl a 2 zl do truhlice dáno.
Letha [15]96 přijato od Tobiáše za říku 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Tobiáše za říku 2 zl.
Letha 1598 přijato od Tobiáše za říku 1 zl 15 gr. A tak již doplatil.
Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka Pavel, sirotek vejš psaný, zemřel a díl svůj, což jemu po otci jeho náleželo, po sobě zanechal, totiž 7 zl 14 gr 1 den 1 v. Ta spravedlnost jeho připadla na Martina Hasníka, bratra vlastního neboštíka Jana Hasníka, otce Pavla svrchu psaného, kterážto spravedlnost jsouc vyšlá a na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem témuž Martinovi Hasníkovi do Hodonína na hotově z důchodův panských jest vydána, totiž všech 7 zl 14 gr 1 den 1 v. A tak on tu nic více míti nebude.