Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotci nebožt[íka] Kušánka

f 9a

Jest jich dvý, Jan a Anna.
Mají své spravedlnosti na podsedku a říce, kterou drží Jíra Kušánek, každej toto:
Item Janovi náleží 27 zl 4 gr 2 den.
Anně též náleží 7 zl 21 gr 3 den.
Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]93 po 8 zl a pakli mu ouroda prostřední byla, tehdy po 4 zl, takž jakž ouroda na vinohradech.
A hotovejch vyšlejch Anně mimo to při právě 4 zl 13 gr
2 den.

Letha 1593 vydáno Anně napřed psané na díl její z peněz purkrechtních od Jíry bratra jejího téhož leta položených
7 zl.
Letha [15]94 položil Jíra Kušánek za říku, podsedek a vinohrad Janovi vejš psanému do truhlice 8 zl. Ty sou vydány Janovi na závdanek.
Letha [15]95 položil Jíra Kušánek 8 zl. Sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Jíry Kušánka za statek peněz 8 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho 7 zl 9 gr a Anně též dáno
21 gr.
Letha [15]97 přijato od Jíry Kušánka ostatní peníze za grunth 3 zl 25 gr 5 den.
f 9b
Ty 3 zl 25 gr 5 den sou vydány Janovi na díl jeho.
A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.