Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Registrum sirotčí

dědiny Petrova v Rybářích

Sirotci List

1 Sirotci nebožtíka Ondry Bartošového ......... 1
2 Sirot[ci] neb[ožtíka] Tomáše Bzeneckýho ..... 2
3 Anně, ceři nebož[tíka] Martina Karnaře ...... 3
4 Tobiášovi Skřičkových ....................... 4
5 Sirot[ci] nebož[tíka] Jana Hasníka .......... 5
6 Item ceři Martina Bílka Anně ................ 7
7 Sir[otci] nebož[tíka] Jana Kopce ............ 8
8 Sir[otci] neb[ožtíka] Kušánka ............... 9
9 Sir[otci] neb[ožtíka] Jiříka Kvasničky ...... 10
10 Sir[otci] neb[ožtíka] Jana Řitky ............ 11
11 Sir[otci] nebo[žtíka] Ondry Svrličky ........ 12
12 Matěje Bílka ................................ 13
13 Ambrože Rybáře .............................. 18
14 Jíry Kušánka ................................ 20
15 Tobiáše Hobelového .......................... 24
16 Martina Štěpánova ........................... 26
17 Tobiáše Grošíka ............................. 28
18 Jíry Řitky .................................. 30
19 Mathouše Chyšky ............................. 33
20 Jana Kušánka ................................ 35
21 Pavla Kušánka ............................... 38
22 Pavla Kušánka ............................... 41
23 Martina Kopce ............................... 43