Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotci nebožtíka Vaňka Němčanského

f 26a

Jest jedna Johanka.
Vyhledalo se jí spravedlnosti podle knih starejch v listu 177 a 178, a to takto:
Item štěpnici při lesích v 50 zl.
Více na vinohradě v Dolní hoře, kterej koupil Šimon Sládek od Jana Křenka, náleží jí 38 zl 15 gr. Ty se jí platiti mají od letha [15]90 po 2 zl.
Item na Lukášovi Krejčířovém 74 zl 15 gr. Ty od letha [15]91 po 5 zl podle register horenskejch platiti má.
Na to, co j[es]t od Křenka a Lukáše položeno z register horenskejch, se doptati.
Však nachází se v těch starejch registřích, že Lukáš položil letha [15]91 5 zl.
Více tej Johaně se nachází podle odvedení na smlúvách svadebních, jakž j[es]t položeno v těchž knihách, náleží tej Johance na témž vinohradě Šimona Sládka v Dolní hoře od Zuzany mateře její jí odvedených 10 zl.
Summa 173 zl
Vydání na to:
Item štěpnici vejš psanou tu j[es]t táž Johanka na díl svůj v 50 zl přijala.
f 26b
A týž více tej Johance náleží kráva jedna, duchna jedna a podušky dvě, to j[es]t při Jírovi Kušánkovi ujci jejím. Povinnen j[es]t jí, když toho potřebovati bude, takové ložní šaty, a to hodné, i krávu hodnou vydati. Rukojmě Tomáš Buchlovský, Jíra Charabec.

Letha 1594 položil Lukáš Krejčířů za vinohrad podle ourody do truhlice 4 zl.
Letha [15]94 položil Šimon Sládek za vinohrad napřed psaný půl peněz, neb ourody žádné nebylo, 2 zl 15 gr.
Letha [15]95 položil Lukáš Krejčířů za vinohrad 2 zl.
Téhož letha přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Lukáše Krejčířového za vinohrad 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl.
Též letha [15]97 přijato od Lukáše Krejčířového za vinohrad
2 zl.
Letha 1598 přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl.
Letha 1600 za fojta [Jana] Mackového z poručení J.M. Paní dáno Johance na šaty k svadbě 20 zl.
Od Eliáše Novákového přijato za vinohrad trojích peněz od leta [15]98 s letem 1600 7 zl. Ty přijal Jan Vávrů na díl ženy své Johanky.

Též jemu dáno na díl Johanky ženy jeho hotových peněz 3 zl.
f 27a
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Eliáše Novákového za vinohrad 1 zl. Ten přijal Jan Vávrů na díl Johanky ženy své.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Eliáše Novákového za vinohrad 3 zl. Ty přijal Jan Vávrů na díl Johanky ženy své.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Eliáše Novákova za vinohrad 4 zl. Ty přijal Jan Vávrů na díl Johanky ženy své.
Ten vinohrad jest doplacen a peníze od nápad[níků] vyzdviženy.