Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci nebožt[íka] Jíry Velkýho

f 38a

Jest jedna Lida, ta j[es]t již vdaná v Kněždubě.
Vyhledalo se jí spravedlnosti mimo prvnější její 34 zl 3 gr 3 ½ den vyzdviženejch ještě hotovejch, kteréž při právě zůstávají 7 zl 14 gr 3 ½ den.
A více mimo to spravedlnosti žádné se jí nenachází.
Té Lidě napřed psané jest ukázáno na summu vyšlou 7 zl, kteréž náležely Janovi a Martinovi, sirotkům nebož[tíka] Ondry Psíka. Ty jak se jí vyplniti mají, při tychž sirotcích tam napsáno najdeš.
Na to tej Lidě dáno z statku Psíkovýho 2 zl 8 ½ gr.

Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato po s[irotcích] zběhlých z statku n[ebožtíka] Ondry Psíka 5 zl 6 gr. Ty sou vydány Lidě ut s[upr]a na díl její.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihla a tak tu nic nemá.