Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Sirotci nebožtíka Jiříka Škrabáka

f 43a

Jest jich šest, Jan, Martin, Mikoláš, Kača, Zuzana, Johanna a Anna mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě Burijana jinak Burše, jakž v knihách novejch purgkrechtních položeno jest, 22 zl. Ty jim od letha [15]94 při svatým Jiří po 2 zl jíti mají.
Dostane se jednomu každému po 3 zl 4 gr 2 den.
A tak se těm sirotkům mimo to více žádné spravedlnosti jim náležité nenachází.

Letha [15]94 položil Mikuláš Rivolů za podsedek svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Anně, mateři napřed psaných sirotků, na díl její.
Jan a Kateřina, napřed psaní nápadníci, ty sou spravedlnost svou, což jim náleželo, každej 3 zl 4 gr 2 den Mikolášovi Rivolovi prodali. A tak tu nic více nemají.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Rivolový[ch] za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno mateři na díl její 1 zl.
Letha [15]96 přijato od Mikuláše Rivoly za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Johanně na díl její.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Rivoly za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
f 43b
Letha 1598 přijato od Mikuláše Rivoly za grunt 2 zl.
Vyzdviženo hotových peněz k ruce J.M. Páně po Martinovi a Mikulášovi, sirotcích zběhlých, 5 zl a s[irotků]m n[ebožtíka] Jana Masihy na leta odvedeno 1 zl 8 gr 4 den. A tak oni tu spravedlnosti své míti nebudou. Act[um] [15]98.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Mikuláše Rivoly za grunt 2 zl. Z toho dáno mateři ostatek na díl její
4 gr 2 den, Johance dodáno ostatek dílu jejího 1 zl 4 gr
2 den. A tak obě zouplna díly své vyzdvihly.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše Rivoly za grunt peněz purg[krechtních] 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše Rivoly za grunt ostatních 1 zl 21 gr 3 den. Ty sou vydány Zuzaně na díl její. Zůstává se jí ještě dodati 1 zl 12 gr
6 den.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového dáno Zuzaně ostatek dílu její[ho], což jí náleželo, 1 zl 12 gr 6 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.