Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Charabce

f 110a

K tomu statku jsou sirotci 3, Jan, Kateřina, Anna a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 38 zaplaceného jest 47 zl 15 gr, placením po
3 zl, když se přednější peníze vyplní.
Na vinohradě v Zbavse hoře zaplaceného 33 zl 15 gr, placením po 3 zl, když se přednější peníze vyplní.
Summa všeho statku 81 zl.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Dluhu do peněz obecních 1 zl.
Polákovi blanaři vypůjčených 3 zl.
Janovi Masaři z Bobalova 2 zl.
Dobrušový[mu] zeti Židovi dluhu 12 zl 15 gr.
Mojžíšovi Danielový[mu] synu 18 zl.
Davidovi Holomkovýmu strejci 12 zl.
Levovi Šalomončiné[mu] 3 zl 18 gr.
Šalomounce Židovce 2 zl 15 gr.
Matyášovi Ostřešovský[mu] 10 zl 15 gr.
Summa dluhův 64 zl 3 gr.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 16 zl 27 gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému na jeho díl po 4 zl 6 gr 5 den.