Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 S[irotci] n[ebožtíka] Matyáše Krejčířového

f 120a

K tomu statku jsou sirotci 3, Jíra, Jan a Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Vinohrad v Veselé hoře prodaný Jírovi Lukáše Krejčířového za 20 zl. Závdanku dáti má z užitku 1 zl a platiti podle ouorody po 2 zl. Rukojmě Pavel Krchňavý, Jan Kvasničků S.R.S.N.
Vinohrad v Staré hoře prodán Jírovi Oříškovi za summu
25 zl, placení po 4 zl podle ourody.
Summa statku [neuvedeno].
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry Lukáše Krejčířového závdanku za vinohrad 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového Jíra Lukáše Krejčířova prodal ten vinohrad ut s[upr]a Petrovi Markových masaři za summu 24 zl. Závdanku je[mu] dal 4 zl a pustil jemu, což zaplaceného měl, 1 zl, platiti má od leta 1612 podli ourody po 2 zl. Odevz[dán] za volný a svobodný. Rukojmě Jan Škrášek, Pavel Krchňavý S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Petra Markových masaře za vinohrad 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Oříška za Starou horu 2 zl.
NB. Jakož náleželo Anně a Janovi dílů jejich každýmu po
6 zl 20 gr summy 13 zl 10 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za pánem bylo 4 zl, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upra]. f 120b
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého od Jíry Oříška za vinohrad v Staré hoře přijato 3 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po sirotcích zběhlých.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka Jíra Oříšek položil za vinohrad svůj v Staré hoře 3 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového Jíra Oříšek položil za vinohrad v Staré hoře 2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jiříka Voříška přijato peněz za vinohrad v Staré hoře 4 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jiříka Voříška za vinohrad v Staré hoře přij[ato] 4 zl. Ty sú obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1620 za ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka z poručení jeho prodán jest ten vinohrad v hoře Veselé (poněvadž prve od leta 1612 za něj žádný nic neplatil) Janovi Malenovskému na Předměstí strážnickým za 20 zl. Závdanku dal při odevzdávce 12 zl, jsou obrácené k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých, ostatek 8 zl položiti má z oužitku vinného leta 1621.