Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Bučka

f 121a

K tomu statku sou sirotci 2, Jan, Lukáš.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt zaplacený.
Půl achtele vinohradu v Staré hoře za 30 zl.
Jan sirotek ten vinohrad koupil a dílu svého sobě na něm srazil 15 zl. Zůstává Janovi dopláceti Lukášovi bratru své[mu] 15 zl, placením každého roku po 2 zl podle ourody.
Letha 1612 za fojta Václava Matouškova prodán vinohrad ut s[upr]a, když pustý byl, Pavlovi Martina Matouškových za summu 25 zl. Závdanku dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1613 podle ourody po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Matěj Pavlíků, Václav Matoušků S.R.S.N.

Příjem a vydání:
Letha 1612 za fojta ut s[upr]a přijato závdanku za vinohrad 1 zl.
NB. Jakož náleželo Lukášovi dílu jeho ještě 14 zl, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým jest k ruce panské obrácena. Act[um] ut s[upra].
Letha 1614 za fojta Thomáše Holých od Mathouše Polkovskýho na místě Pavla Mathouškových za vinohrad v Staré hoře přijato 1 zl. Ten jest vzat k ruce panské po Lukášovi.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Matouše Polkovského za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Matouše Polkovského za vinohrad v Staré hoře 1 zl. Jest přijat k ruce JM Páně.
Letha 1617 za fojt[a] Pavla Krchňavého přijato od Matouše Polkovského za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Matouše Polkovského přijato za vinohrad v Staré hoře 1 zl. Ten jest přijat k ruce JM Páně.