Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Surýho

f 122a

K tomu statku jest nápadníků 5, Pavel, Matouš, Zuzanna, Johanka a Janovy děti.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným nářadím, na němž zaplaceného jest 27 zl, placením po
2 zl, až se předních peněz obci bobalovské 3 zl doplatí.
Vinohrad v Horní hoře z boudou, presem, na němž zaplaceného jest 90 zl.
Druhý vinohrad v tejž hoře, na němž zaplaceného j[es]t
22 zl.
Na vinohradě Zbavsa hoře, kderýž drží jednu polovici Martin Kramář a druhou polovici Šebesta Kopec v Strážnici, zaplaceného 68 zl 15 gr.
Na gruntě 17 Martina Bílého zaplaceného 27 zl, placením po 2 zl, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Skokovýho 41 zl vyplatí.
Summa statku 234 zl 15 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde každému na jeho díl po
46 zl 27 gr.

Matouš přijal grunt z vinohradem v Horní hoře v summě
117 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 46 zl 27 gr, zůstává dopláceti 70 zl 3 gr, placením podle ourody od letha 1608 po
4 zl.
f 122b
Pavel přijal na svůj díl vinohrad v Horní hoře 22 zl. Zůstává se jemu dodati 24 zl 27 gr, ty jemu náležejí na vinohradě Matoušovém.

Zuzanna přijala peněz hotových z vinohradu Šebesty Zplasného 3 zl 15 gr a na vinohradě Šebestovém ukázáno jí
28 zl. Zůstává se jí dodati 15 zl 12 gr, ty jí náležejí na vinohradě Matoušovým.

Johanka přijala peněz hotových z vinohradu Mikuláše Rivolových v [Z]bavse hoře 6 zl a na vinohradě Mikuláše Rivoly ukázáno jí 31 zl. Zůstává se jí ještě dodati 9 zl 27 gr, ty jí náleží na vinohradě Matoušovým.

Pavlovi a Mikulášovi, dítkám splozeným od Jana Surého, a Kuně mateři jejich díl jejich zouplna zůstává, totiž 46 zl
27 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za Horní horu lonské a letoší 6 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za Horní horu 2 zl. Přijal je Pavel na díl svůj.

Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Matouše za Horní horu 2 zl. Přijal je Pavel na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Mathouše za Horní horu 4 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha a za fojta ut s[upr]a Mathouš Surých vinohrad v Horní hoře prodal Mathoušovi Slezákovi, kterýž byl na díl svůj přijal, za summu tu totiž 117 zl a což na díl jeho přišlo, srazil sobě 46 zl 27 gr a což po letech zaplatil, to všechno mimo vzetí závdanku totiž 6 zl Mathoušovi Slezákovi pouští. A tak týž Mathouš Surý tu nic víc míti nebude. Platiti placením ut s[upr]a podle ourody po 4 zl.
Tento zápis jest omylně napsán a nic neplatí.
f 121b
Mathouš Surých prodal vinohrad, kterýž jemu byl v dílu dán, Mathoušovi Slezákovi za summu 90 zl a což na něm zaplaceného měl, to jest všechno mimo vzetí závdanku 6 zl Slezákovi pustil, za nejž platiti má podle ourody placením ut s[upr]a. A tak týž Mathouš díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového položil Matouš Slezák Pavlovi Surýmu 3 ul.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matouše Poláka za vinohrad 4 zl. Přijal je Pavel Surý.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holých od Mathouše Poláka za vinohrad v Horní hoře přijato 2 zl. Ty sou vydány Pavlovi ut s[upr]a na díl jeho.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Matouše Poláka jinak Polkovského za vinohrad peněz 3 zl. Z tych přijal Pavel Surý na díl svůj 1 zl a Janovy děti Pavel a Mikuláš každý po 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Matouše Poláka za vinohrad v Horní hoře 2 zl. Z toho přijal Pavel 1 zl a Mikuláš též 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Matouše Poláka za vinohrad v Horní hoře 2 zl. Z toho přijal Pavel 1 zl a Mikuláš též 1 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého při posudcích petrovských jakož jest Matouš Polák maje v držení svém vinohrad těmto sirotkům náležitý v Horní hoře za něj neplatil a z gruntů panských odešel, toho vinohradu nedělaného zanechal, z jistým dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouřadníka na Strážnici, fojt a starší petrovští prodali takový vinohrad v Horní hoře, s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Surého náležitý, Pavlovi, Jana Surého synu, za summu tu, což se za něj vyplatiti má a v rejstřích sirotčích vyhledá bez závdanku, platiti jej má ten Pavel Surý po 4 zl podli ourody. Rukojmě Matouš Krchňavý a Muikuláš Baša SRSAN.