Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Vančule

f 137a

K tomu statku jsou sirotci 4, Anna, Mikuláš, Zuzanna, Pavel a Kateřina mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 20 vyplacených 45 zl, placením po 2 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Chandořila 5 zl vyplatí.
Na vinohradě ve Tmici Jana Konečnýho vyplacených 6 zl, placením podli ouorody po 2 zl, když se předních peněz Vácslavovi Sýkorovi 24 zl vyplatí.
Summa toho statku 51 zl.
Dělíc tou summu na 5 dílův, dostane se na každý díl po
10 zl 6 gr.

Kateřina, mateř těch sirotkův, ujala grunt s půl lánem roli, s jednou klisnou, s hříbětem 1, s osetím, s krávou 1 a
2 kusy dobytka svinskýho, co na něm zaplaceného jest, ve
45 zl. Z toho sobě porazila dílu svého 10 zl 6 gr a tak zůstává dopláceti sirotkům svým 34 zl 24 gr, placením ut s[upr]a.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Jana Konečného za grunt 1 zl. Z toho dáno Anně na boty 24 gr, když ve dvoře byla.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Konečného přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Konečného přijato za grunt peněz ročních 1 zl.