Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krutýho

f 139a

K tomu statku jest sirotkův 5, Adam, Kašpar, Vácslav, Eva, Dorota a Kateřina mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 35 vyplaceného s vydělanými 23 zl, placením po
4 zl až se předních peněz Vácslavovi Mathouškovýmu 52 zl vyplní.
Na půl achteli vinohradu ve Tmici Jana Kostoura vyplacených 14 zl, placení půl vínem až se přední peníze Abrahamovi koželuhu Židu, což na něm má, vyplatí.
Na roubanici v nových Adama, syna neboštíkova, vyplacených 4 zl.
Summa všeho statku 41 zl.
Dělíc tou summu na 6 dílů, přijde na každý díl po 6 zl
25 gr.

Adam ujal na díl svůj grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, s obsetím a jiným k tomu příslušenstvím, s tím, což na něm jest zaplaceného 23 zl.
Též přijal roubanici v nových, což na ní zaplaceného jest
4 zl.
Summa toho, což Adam přijal 27 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 6 zl 25 gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 20 zl 5 gr, placením ut s[upr]a.