Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Smrhového

f 141a

K tomu statku sou sirotci 4, Martin, Vácslav, Kateřina, Mikuláš a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, s obsetím, s 1 roubanicí, s dobytkem svinským a jiným hospodářstvím k tomu přináležejícím v summě 60 zl.
Půl achtele vinohradu ve Tmici zaplacenej ve 30 zl.
Druhý půl achtele vinohradu v tejž hoře ve 30 zl.
Vinohrad v Staré hoře zaplacenej ve 20 zl.
Na vinohradě v Horní hoře Jíry Kozáka (mimo škodování 21 zl 26 ½ gr, že oulehlí ležel) vyplaceného 7 zl 15 gr, placením po 2 zl.
Summa všeho statku 147 zl 15 gr.
Dělíc tou summu na 5 dílův, přijde na jeden každý díl po
29 zl 15 gr.

Anna, mateř těch sirotkův, podli poručenství neboštíkového přijala na díl svůj toto:
Grunt s půl lánem roli a s jiným všelikým vejš rozepsaným příslušenstvím ve 60 zl.
Půl achtele vinohradu ve Tmici ve 30 zl.
Vinohrad v Staré hoře ve 20 zl.
Summa toho, což Anna mateř na díl svůj přijala, 110 zl.
Z toho sobě na samým gruntě porazila dílu svého 29 zl
15 gr. A tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti 80 zl 15 gr, placením od letha 1615 po 4 zl.

Martin podle poručenství neb[ožtíka] otce jeho přijal na svůj díl půl achtele vinohradu ve Tmici ve 30 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 19 zl 15 gr a tak zůstává mimo díl svůj za týž vinohrad dodati 15 gr.
f 141b
Více Martinovi samému náleží v statku neb[ožtíka] Šimka Janíkového od Lukáše ujce jeho jemu poručených mimo 4 zl, kteréž Tomek Smrhů otec jeho za živobytí svého na to vyzdvihl, ještě 15 zl 24 gr 1 ½ den.

Kateřině podli poručenství neb[ožtíka] otce jejího mimo díl její zůstává při Anně mateři její kráva 1 a jalovice 1, povinna jest to tejž Kateřině, když by k zrostu přišla, vydati.

Příjem a yvydání:
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého z statku neb[ožtíka] Šimka Janíkového nápadu po Lukášovi poručených od něho Martinovi přijato 1 zl. Ten jest témuž Martinovi vydán.
Letha 1615 za fojta Jury Škřivánka přijato od Kašpara Krutého za grunt a statek 4 zl.

Téhož leta přijato přijato od Jíry Kozáka za vinohrad peněz 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masaře přijato od Kašpara Krutého peněz za grunt a statek 3 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Kašpara Krutého přijato peněz za grunt a statek 3 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Kašpara Krutého za grunt a statek přijato 3 zl.

Jakož jest Martinovi sirotku dílu jeho otcovského i od Lukáše ujce jeho jemu poručených náleželo mimo prvnější vyzdvižení 44 zl 9 gr ½ den, ta jest k ruce JM Páně připsána a obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem zůstávalo, totiž 11 zl, ostatek se po letech vyzdvihovati má.