Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Kolše

f 144a

K tomu statku jest sirotků 4, Kateřina, Maryna, Margeta a Zuzana, mateř umřela.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 4 zaplaceného nachází se 26 zl.
Na kusu roli Jana Štěpance na Lazích 3 zl.
Kráva zůstala za 5 zl.
Rži utěženo na roli 25 m[ěřic], po 15 gr počítajíc učiní za ni 12 zl 15 gr.
Summa statku 46 zl 15 gr.
Dělíc summu na 4 díly, dostane se každému 11 zl 18 gr
5 ¼ den.
Kateřina přijala na díl svůj rži 10 m[ěřic] po 15 gr a tak se jí má ještě dodati na díl její 6 zl 18 gr 5 den.

Příjem a vydání:
Grunt ten prodán Janovi Sýkorovi, závdanku dal 5 zl.
Za kus roli od Štěpance Jana přijato 1 zl.
Za 1 krávu přijato 5 zl.
Z toho vydáno za grunt verunku, co n[ebožtík] Jakub Koleš zaseděl 3 zl.
Na sklizení obilí naloženo 2 zl 15 gr.
Svrchu psaná réž prodána jest Pavlovi Krchňavému do Petrova, totiž 15 m[ěřic] po 15 gr. Má za ni při nejprvnějších posudcích peníze dáti.

Marijana, Margeta a Zuzanna sirotci zemřeli a ta spravedlnost zůstalá připadla všecka na Martina Valentových po Kateřině manželce jeho, sestře těch zemřelých sirotků.
Letha 1625 za fojta Jana Velického Pavel Krchňavý položil za 15 m[ěřic] rži po 15 gr podle smlouvy ut s[upr]a totiž 7 zl 15 gr. Takové peníze vydané sou Martinovi Valentových po Kateřině manželce jeho.