Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mackových

f 146a

K tomu statku jest sirotků 2, Zuzanna, Jan a Anna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 37 s půl lánem roli, se dvěma koňmi, vozem, pluhem a jednú bránou, též loučkou v Hrádečnej, to všecko v summě jest 30 zl.
Půl achtele vinohradu v Staré hoře zaplacený za 50 zl.
Půl achtele vinohradu ve Tmici veliké zaplacené 50 zl.
Na vinohradě Jana Řeháka v novosadích v Růžené 23 zl.
Štěpnice u Proudu podle Rivolové a Pavlové za 6 zl.
Roubanice u Rohozného jezera zaplacená v 10 zl.
Krávy 4 zůstaly po něm.
Jan Pahnost v Strážnici dlužen 10 beček po 10 v[ědrech] nových, každou b[ečku] po 1 zl, učiní 10 zl.
Summa všeho statku svrchu psaného činí 179 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Vojnovi půjčených peněz dluhu zůstává 6 zl.
Poručeno na kostel petrovský 2 zl.
Summa dluhů 8 zl.
Sejmouce z toho na zaplacení dluhů napřed psaných, zůstává čistého statku 171 zl.
Dělíc to na tři díly, přijde na jeden díl po 57 zl.
f 146b
Anna, mateř těch sirotků, přijala grunt s půl lánem roli, se dvěma koňmi, vozem, pluhem, s jednou bránou, též s loučkou v Hrádečné, všecko v summě 30 zl.
Půl achtele vinohradu v Staré hoře zaplacený v 50 zl.
Roubanici u Rohozného v summě 10 zl.
Summa, což Anna matka přijímá statku 90 zl.
Srazíc sobě dílu svého 57 zl, dostane se dopláceti, což přebrala mimo díl svůj, na sirotky 33 zl, placení po 2 zl počna letha 1620.

Zuzaně zanechává se štěpnice u Proudu v 6 zl. Dostane se jí doplatiti na doplnění dílu 51 zl.

Janovi zanechává se podle poručenství půl achtele vinohradu ve Tmici 50 zl. Přijde se jemu doplatiti 7 zl.

Zuzaně mají takto vyplniti, totiž:
Z gruntu svrchu psaného, kterýž mateř těch sirotků ujala, má se jí po 2 zl platiti 33 zl.
Z vinohradu Jana Řeháka v novosadě 18 zl.
Summa toho 51 zl.

Janovi takto mají vyplniti:
Z vinohradu Jana Řeháka v novosadě 5 zl.
A ostatek z toho statku doplatiti se má 2 zl.
f 147a
Krávy 2 podle poručenství neboštíkového jsou mateři zanechány a odvedeny.
Zuzaně kráva 1 podle poručenství otce jejího také jest zanechána při mateři, aby jí túž krávu anebo od tej krávy jinou mladou krávu přichovala a když by toho potřebovala, aby jí odvedla.

Jakož Dorotě, sestře tejž Zuzany napřed psaný, Jíra Macků otec její také jednu krávu poručil, však poněvadž prostředkem smrti časné z toho světa vykročila a let svých k užívání takové krávy nedočkala, protož taková kráva mateři těch sirotků jest zanechána, aby ji užívati a podle toho sirotky chovati a opatrovati mohla. Nicméně aby táž matka byla povinna od též krávy, nápadem sirotkům přišlé, každému z těch sirotků jedno tele, jalovici nebo volka, přichovati a když by toho potřebovali, jim odvésti.

Příjem a vydání: (neuvedeno)