Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabáka

f 150a

K tomu statku jest sirotků 2, Anna a Jíra a Kuna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradu půl achtele pustého v Horní hoře 15 zl, zavdal 3 zl, placení od letha 1617 po 1 zl.
Z toho dluhu zaplaceno Vácslavovi Sýkorovi za obilí 3 zl.
A tak zůstane statku za 12 zl.
Dělíc to na 3 díly, přijde každému po 4 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1616 prodán ten vinohrad Vácslavovi Sýkorovi za 15 zl a místo závdanku poraženo mu dluhu za obilí 3 zl.
Téhož letha ut s[upr]a Vácslav Sýkora položil za vinohrad ten 1 zl. Vydán jest vdově na díl její.
Letha Páně 1623 za Pavla Krchňavého, fojta petrovskýho, oznámeno jest, že n[ebožtík] Václav Sýkora položil za užitky za vinoh[rad], tři letha užíval 8 zl. Ty jsou vydané Anně na díl její. Nebo[žtík] Jíra bratr její umřel a tak jí po témž bratru jejím nápad náleží.