Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 S[irotci] n[ebožtíka] Jury Škřivánka

f 163a

Zůstal po něm sirotek jeden, Jiřík a Anna macecha druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 8 zaplaceného 40 zl.
Na gruntě 9 zaplaceného 8 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárově, který jest prodán Pavlovi Ocasovi za summu 50 zl. Závdanku dal 10 zl a platiti podle ourody po 5 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v novosadích nad Růženými jest pustý.
Štěpnice na Petrovsku slove u Proudu za 20 zl.
Roubanice na Sudoměřicku v Horních slove za 6 zl.
Roubanice na Petrovsku slove v Dolních za 6 zl.
Thomáš Prostějovský dlužen za obilí 6 zl.
Summa všeho statku činí 146 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na kostel poručených peněz 2 zl.
Obci petrovské dluhu dluhu povinného 1 zl 20 gr.
Martinovi Martinkovému za obilí dluhu 6 zl.
Židu Markusovi dluhu 8 zl.
Janovi Kvasničkovi 2 zl.
Pavlovi Krchňavých za 1 m[ěřici] rži 15 gr.
Do statku n[ebožky] Anny z Kudlovic dluhu 2 zl.
Summa všech dluhův činí 22 zl 5 gr.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 123 zl 25 gr.
Dělíc to na 2 díly, dostane se po 60 zl 27 gr 3 ½ den.
f 163b
Anna macecha toto na svůj díl přijímá:
Polovice štěpnice u Proudu na Petrovsku za 10 zl.
Roubanici na Petrovsku v Dolních slove za 6 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 16 zl.
Zůstává se jí doplatiti 45 zl 27 gr 3 ½ den.

Jírovi toto na jeho díl zanecháno:
Polovici štěpnice na Petrovsku u Proudu za 10 zl.
Roubanici na Sudoměřicku slove v Horních za 6 zl.
Summa, což jemu zanecháno, 16 zl.
Zůstává se jemu doplatiti 45 zl 27 gr 3 ½ den.
Takové polovice štěpnice i roubanici sirotčí přijala macecha k opatrování svému do zrostu sirotka.

Příjem a vydání:
Od Pavla Ocasa závdanku za vinoh[rad] v hoře Svárové přijato 10 zl.