Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Sedlářa z Petrova

f 170a

K tomu statku jest nápadnice jedna, Katařina Černíčka, nebožtíka vlastná sestra.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na věcech níže psaných těchto:
Na gruntě svém v Petrově vyplatil 6 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Ronové zaplacené ve 120 zl.
Půl achtele vinohradu v Starej hoře zapl[acené] za 120 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Růženej zaplacené 120 zl.
Čtvrt achtele vino[hradu] v hoře Svárové za 50 zl.
Štěpnice na Petrovsku a na ní zaplaceno 16 zl 8 gr 4 den.
Rži 60 měřic dle šacování za 49 zl 4 gr 2 den.
Item 2 měřice rži za 28 gr 2 den.
Žita 3 měřice za 2 zl 17 gr 1 den.
Ječmene 4 měřice po 48 kr učiní 2 zl 22 gr 2 den.
Voly 2 tažné dle šacunku za 30 zl.
Krávy dvě po 7 zl činí 14 zl.
Jednu jalovici za 3 zl.
Ovec 18 kusů dle šacunku za 15 zl 12 gr 6 den.
Svinského dobytka 4 kusů za 9 zl.
Vína prodaného jednu bečku za 12 zl.
Vína 3 bečky šacované za 60 zl.
Na zimu vyseté 12 měřice rži, z kterýchž se užitek šacuje za 13 zl 18 gr.
Jeden karmazínový kabátek za 1 zl 15 gr.
Některé šatky náleží k záduší a zůstá[vají] za fojtem.
Jedno vědro vařených trnek prodaný za 1 zl 15 gr.
Šest měřic jablek prodaných za 1 zl 23 gr 5 den.
Summa toho statku celého činí 649 zl 15 gr 1 den.
f 170b
Z toho statku mají se tito dluhové spláceti:
Od pohřbu nebožtíka dáno 2 zl 13 gr 2 den.
Do důchodů JMP jest dluhu za 2 voly 16 zl 19 gr 2 den.
Contributii za rok 1642 a 1645 5 zl 6 gr 6 den.
Za obecní obilé 2 zl 17 gr 1 den.
Za gruntovného vola 6 zl.
Činše za rok 1644 21 gr.
Za rok 1645 činše 1 zl 21 gr 3 den.
Na profant 1 zl 8 gr 4 den.
Pacholkovi služby 6 zl 12 gr 6 den.
Pohunkovi služby 1 zl 21 gr 3 den.
Na útratu těm, které pobrané koně hledali 2 gr 1 den.
Na vinobraní vynaloženo 2 zl 9 gr.
Strany povolení kupu o štěpnicu 1 zl 8 gr 4 den.
Činše z roubanice za rok 1645 15 gr.
Rži za roboty 2 měřice za 1 zl 21 gr 3 den.
Summa všeho dluhu činí 52 zl 9 gr 3 den.

Srazíce ten dluh ze statku ut s[upr]a, tehdy zůstane čistého statku a paní Katařině Černíčky se připisuje plným právem totiž 597 zl 5 gr 5 den.