Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotci] n[ebožky] Katařiny, n[ebožtíka] Šimka Krchnového

f 172a

K tomu statku sou nápadníci tito: Jura Martinků, Dorota, pozůstalá dcera po n[ebožtíku] Janovi Konečnýmu, a s[irotci] n[ebožtíka] Pavla starého Surého třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcech níže psaných těchto:
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárové zaplacený 40 zl.
V Hačkách na Strážnicku kus roli zaplacená ve 10 zl.
Kus roli na Sudoměřicku slove Chmelinec za 7 zl.
Klučovanina nad Plži petrovskými zaplacená ve 8 zl.
Louku na Hrádečnej na Petrovsku zaplacená ve 8 zl.
Štěpnicu na Petrovsku zaplacená ve 15 zl.
Zahradu na Petrovsku zaplacená za 20 zl.
Krávu jednu za 7 zl.
Jan Velický jest dlužen odkázaných peněz 1 zl.
Plž na Petrovsku zaplacený za 12 zl.
Summa toho statku 128 zl.

Z toho statku se tito dluhové platiti mají:
Možíšovi Čechovi, Židovi strážnickému 20 zl.
Paní Klenicové do města Skalice 5 zl 17 gr 1 den.
P[anu] Janovi Kubějovi do Skalice 6 zl 25 gr 5 den.
Tomášovi Rájeckýmu, že on n[ebožtku Kunu, matku Katařininu a Šimkovu ut s[upr]a, do smrti její choval a opatroval, za jeho dobrodiní jí učiněné vejš psaní nápadníci jemu předkem pouštějí před rozdílmi klučovaninu nad Plži petrovskými za
8 zl.
Summa těch dluhů činí 40 zl 12 gr 6 den.
Srazíce dluhu z svrchu psaného statku, tehdy zůstane čistého statku k rozdělení 87 zl 17 gr 1 den.
Zdělíce to na tři díly, přijde na každý díl 29 zl 5 gr
5 den.
f 172b
Jírovi Martinkovi na díl jeho se vykazuje toto:
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárové zaplacený za 40 zl.
Srazíce sobě z toho dílu svého totiž 29 zl 5 gr 5 den, tehdy bude povinnen splacovati 10 zl 20 gr 2 den.
Totiž paní Klenicové do města Skalice 5 zl 17 gr 1 den.
Dorotě Konečnej ut s[upr]a zaplatiti 5 gr 5 den.
P[anu] Janovi Kubějovi do Skalice 5 zl 1 gr 3 den.
Item p[anu] Kubějovi Jan Velický má zaplatiti 1 zl.

Dorotě, zůstalej dceře po neb[ožtíku] Janovi Konečném, vykazuje se díl její na věcech těchto:
V Hačkách kus roli na Strážnicku zaplacená ve 10 zl.
Krávu jednu za 7 zl.
Plž na Petrovsku zaplacený ve 12 zl.
Dluhu na Jurovi Martinkovém 5 gr 5 den.

Summa, co Dorota ut s[upr]a na díl svůj přijímá 29 zl 5 gr 5 den. A tak má díl svůj sobě docela vykázaný.

S[irotci] n[ebožtíka] Pavla starého Surého na díl jeji[ch] se jim vykazuje toto:
Kus roli na Sudoměřicku slove Chmelinec ve 7 zl.
Louku na Hrádečný na Petrovsku zaplacená za 8 zl.
Štěpnicu na Petrovsku zaplacená ve 15 zl.
Zahradu na Petrovsku zaplacená ve 20 zl.
Summa, co n[ebožtík] ut s[upr]a na díl svůj přijímá, 50 zl.
Srazíce sobě z toho dílu svého totiž 29 zl 5 gr 5 den, tehdy budú povinni splacovati po 3 zl každoročně 20 zl 24 gr
2 den, totiž Možíšovi Čechovi Židu do Strážnice 20 zl.
Panu Janovi Kubějovi 24 gr 2 den.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Petrov, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 17, inv. č. 403.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2005.