Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Přípis Jana Michálka na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch

Leta Páně 1787 dne 15. April[is] stal se dobrovolný kup mezi Janem Michálkem a Janem Sýkorú, že jest kúpil Jan Michálek od Jana Sýkory jeden kúsek vinohrada úlehlu ležící v hoře Šumberkoch, z jednej strany vedle Matěje Vítka, z druhej pak strany vedle Záruby ze Vnorov za sumu 3 zl, která úlehla se jemu zde připisuje. Jenž se stalo ut supra.

Jiřík Helísek horný

(bez čísla a)
Leta Páně 1689 za horenství Jury Šmacha přišlo jest nápadem Martinovi Liškovi jakožto po otci svém Mikulášovi Liškovi půl achtele vinohradu i z búdú i s presem v hoře Šumbercích. A tak se odevzdává Martinovi Liškovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný u přítomnosti fojta Jakuba Straky, z úřadu Jura Sečkův a Jana Krútila. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu a odbývání desátku a zemního Jakub Straka a Jan Bajza SRS a nerozdílnú.

(bez čísla b)
Leta páně 1688 za horenství Jury Šmacha ujal sobě Jura Hřivnák čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž úlehlu na kreftování, z kterej se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak jest odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Martin Blákora a Matěj Bocheň SRS a nerozdílnú.

(bez čísla a)
Jakub Polešák

Leta Páně 1690 za horenství Jury Šmacha ujímá sobě Jakub Polešák štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž úlehlu na kreftování, kterážto ležela od mnoha let úlehlú, s keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let J.U.H.Mti. A tak se odevzdává Jakubovi Polešákovi výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Hřivnák a Jan Šmach S.R.S. a nerozdílnú.

(bez čísla a)
Leta Páně 1699 za horenství Jakuba Straky Michal Straka ujal sobě půldruhého achtele vinohradu úlehle, z kteréhož nebude povinen nic dáti do 6 let, ani desátku ani zemního. Při tom rukojemníci jsou Václav Vítek a Mikuláš Liška, a to v hoře Šumberkoch.

Leta Páně 1699 za horenství Jakuba Straky Jura Vítek ujal sobě půl achtele vinohradu oulehle v hoře Šumberku, z kteréhož nejni povinen desátku ani zemního dáti do 6 let. Za to rukojemníci jsou totiž Michal Straka a Jura Šebesta.

Leta Páně 1702 za horenství Martina Blákory Jan Vítek koupil půl achtele vinohradu oulehle od Jury Vítka v hoře Šumberkách. Jest jemu za svobodný a v ničem nezávadný. Za dílo vinohradu rukojemníci Martin Starý, Martin Blákora.
(bez čísla b)
Leta Páně 1781 dne 28. února za horenství Jana Bačíka připisuje se Martinovi Veladovi půl čtvrti achtele vinohrada, který koupil v Karlovej hoře od vdovy Alžběty po neb[ožtíku] Jurovi Dvořákovi za 2 zl, dva rýnské, a tak se jemu zde odevzdává. Ten leží z jedné strany vedle Jana Sýkory, z druhé pak vedle Jana Špačka.

Leta Páně 1784 dne 15. máje za horného Jiříka Helíska připisuje se vdově Bětě, pozůstalej po Janovi Zátopovi, jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Jury Sečky, z druhej pak strany vedle Václava Fridricha, který zdědila a erbovala po svojím manželu Janovi Zátopovi, který jí taky věnoval a odporúčil, takový se jí zde za vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra.
Jiřík Helísek horný
Matěj Vítek fojt
Paul Michálek
Jan Bačík
Jura Sečka

(bez čísla a)
Leta Páně 1699 za horenství Jakuba Straky Václav Vítek ujal sobě půl achteli oulehle vinohradu v hoře Šumberku v ničem nezávadné[ho], z kteréhožto nebude povinnen nic dát, žádného desátku ani zemního do 6 leth. Na to jsou rukojmí totiž Michal Straka a Jura Šebesta.