Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Přípis Jana Pavliňáka z Kněžduba

Leta Páně 1784 dne 14. Aprilis za horného Jiříka Helíska připisuje se Janovi Pavliňákovi z Kněžduba jeden kúsek vinohradu v Šumberkoch ležící, z jednej strany vedle Jury Vlčka, z druhej pak strany vedle Jury Bedravy, který vinohrad zdědil po Tomášovi Vančíkovi, a takový se jemu zde za vlastní a svobodný připisuje. Stalo se dne 14. Aprilis 1784.

Jiřík Helísek horný
Pavel Machálek
ouřadní světkové

(bez čísla b)
Leta Páně 1685 za úřadu horného Jury Šmacha odevzdává se čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi Poláškovi
z Vrbovců za 11 zl po Dobijášovi Polešovském, kterýž on měl po svém o[t]covi. A tak Jan Polášek má zaplacený, v ničem nezávadný. Rukojemníci na to Jura Sečkův, Jura Šmach SRS a nerozdílnú.

Leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha kúpil Tomáš Polešovský od Jana Poláška čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 9 zl za zaplacený, při kupi dal hotových
5 zl, ostatní peníze bude povinen položit 4 zl z nového užitku viného. A tak jest mu odevzdán. Rukojemníci za dílo Jura Sečkův a Matěj Polešovský SRS a nerozdílnú.

(bez čísla a)
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj vinohrad Dobiáš Polešovský, totiž půl achtele v hoře Šumberku od Martina Řičičáře za sumu 24 zl, tak jej ujímá zase syn Václav Dobiáše Polešovského jakožto po otci svém. A jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný.

(bez čísla a)
Leta Páně 1675 za úřadu horenství Jana Blákory vypisují se peníze Janovi Starému, které měl klásti za vinohrad k obci tvarožnohlockej, kteréžto peníze zaslúžil těškú prací při obecní studni půl druhého moravského zlatého. Přítomni toho výpisu úřad tvarožnohlocký a to z dovolení celej obci tvarožnohlotskej.

Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory položil Jan Starý za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal úřad tvarožnolhotský a tak má zaplacený, v ničem nezávadný.

(bez čísla a)
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky jakož majíce vinohradu půl achtele v hoře Šumberku Dobiáš Polešovský zaplacený, tak jej ujímá zase Václav, syn svrchu psaného Dobiáše Polešovského, tak aby jej měl odevzdaný výš psaným horným za volný a svobodný, v ničem nezávadný.

Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem jakožto po manželce své Janovi Mikulkovi štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, item ho ona má po svém o[t]covi, totiž byla úlehla. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný.

Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem Tomášovi Polešovskému čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích jakožto po o[t]ci svém, druhý štvrt achtele odkúpil od švakra svého za sumu 5 zlm hotových a tak jest spolčený toho půl achtele. Tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Václav Zahradník a Jan Škrach SRS a nerozdílnú.

(bez čísla b)