Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Přípis Jana Poláška na jeden kúsek vinohrada

Leta Páně 1783 dne 3. Junii za horného Jiříka Helíska připisuje se Janovi Poláškovi půl čtvrti vinohrada v hoře Šumberkoch, z jednej strany vedle obecního, z druhej strany vedle svého, který vyhandloval od Jana Kašného a který se jemu za vlastní zde odevzdává. Jenž se stalo ut supra.

Jura Helísek horný
Jura Sečka
Jan Petrů

(bez čísla a)
Leta Páně 1717 za úřadu horenství Jana Starého kúpil sobě Jura Bačík štvrt achtele vinohradu úlehle na vykreftování za sumu sedmnáíste krošův v hoře Šumberkoch. A tak je jemu odevzdána za svobodnú a volnú a v ničem nezávadnú. Za dílo toho vinohradu rukojemníci Matěj Kašpárek a Pavel Bačík.

(bez čísla a)
Leta Páně roku 1718 za úřadu horenství Jana Starého ujal sobě Jan Starý štvrt achtela vinohradu úlehle na vykreftování v hoře Šumberkoch, nemá se dáti desátku do šesti let. A tak jemu výš psaným horným Janem Starým a tak jest odevzdán za svobodný a v ničem nezávadný a volný. Za dílo toho vinohradu rukojemníci Vašek Straka a Matěj Bedrava dne 10. Januaris.

(bez čísla a)
Leta Páně 1718 kúpil Martin Bačík štvrt [achtele] vinohrada v hoře Šumberkoch od Jana Kolečka za sumu dvanáste rýnských. A tak Martinovi Bačíkovi za svobodný a v ničem nezávadný odevzdaný. A tak sú rukojemníci vinohradu za ještě prodaný Jan Straka, Martin Bačík, Pavel Zámoravský. A tak je horným připsaný Janem Starým Martinovi Bačíkovi dne 15. Aukustusu.

(bez čísla a)
Leta Páně 1710 za úřadu horenství Pavla Zahradníka kúpil Pavel Bačík pů[l] achtele vinohradu od Martina Přerovského za sumu 21 rýnských v hoře Šumbercích za hotové peníze na jednúkráte položené, pročež na tenž vinohrad nemá se žádný buďto s přátel anebo kdo jiný natahovati. Protož se jemu oddává za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci toho prodaje Jan Kolesík, Martin Starý, 1710 dne 14. Novembri svrchu psaného.

(bez čísla a)
Leta Páně v roku 1720 ujal sobě Jan Starý kus vinohrada úlehle na vykreftování v hoře Šumberkoch, tak je štvrt achtele, nemá se dáti desátku do šesti let. A tak je Janovi Starému odevzdaný za svobodný a v ničem nezávadný. Za dílo toho vinohradu rukojemníci Vacula Straka, Matěj Bedrava dne 11. Novembris.

Letha Páně 1720 kúpil Václav Gajdošík štvrt vinohradu achtela ½ v hoře Šumberkoch za summu hotových peněz totiž
1 zlr 15 kr. A tak jest ujat za svobodný, v ničemž nezávadný Václavovi Gajdošíkovi odevzdaný na všecky budoucí časy za horenství Jana Starého. A tak sú toho rukojemníci Jan Vítek, Jan Straka.

(bez čísla a)
Leta Páně 1721 kúpil Martin Bačík štvrt achtele vinohrada v hoře Šumberkoch od Martina Hazuze za sumu hotových peněz tři rýnské a třicet krajcarů. A tak je Martinovi Bačíkovi za svobodný a v ničem nezávadný odevzdaný horným Janem Starým. Světkové sú tej kúpě Jan Vítek, Jan Kolesík, Jan Straka, Pavel Zahradník. Co se stalo dne 10. Februarii.

(bez čísla a)
Leta Páně v roku 1720 kúpil Pavel Záruba z Lideřovic štvrt achtela vinohrada v hoře Šumberkoch od Vacule Straky v Tvarožné Lhotě za sumu hotových peněz za tři rýnské. Tak je Pavlovi Zárubovi odevzdaný a v ničem nezávadný za svobodný a volný, tak je horným Janem Starým připsaný. Světkové sú toho vdova Zárubka, Martin Straka. Co se stalo dne 25. Marcii.

(bez čísla b)
Leta Páně 1761 za horného Pavla Štípského připisuje se štvrt vinohrada Jozefovi Otrhálkovi v hoře Šumberkoch, z jedné strany ležící vedle Bučkové, z druhé strany vedle vdovy Morávkové, kterýžto vinohrad Jozef Otrhálek dědí ze ženú měsíce března dne 4tého, kterýžto vinohrad žena jeho Běta zdědila po svém prvním mužovi Václ[avovi] Zahradníkovi.

Leta Páně [1]773 dne 22. Feb[ruarii] za horného Jana Vítka zdědil se jeden kúsek vinohrada v Starých horách, z jednej strany vedle Martina Zahradníka, z druhej pak strany Pavla Kašpara, který vinohrad zdědil po svém otcovi téhož času, který se jemu zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo dne
18. April [1]787.
Jiřík Helísek horný

(bez čísla a)
Leta Páně 1727 za horenství Pavla Vítka kúpil Jan Kašpar pů[l] štvrti vinohradu v hoře Šumberkoch od Pavla Pechy za sumu hotových peněz osm rýnských. A tak se odevzdává Janovi Kašparovi za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Za dílo rukojmí tohož vinohradu Martin Šulík, Martin Starý.

Leta Páně 1729 koupil Jan Kašpar z Lideřovic kus vinohrada v hoře Pomykalkách za sumu hotových peněz 6 zlr. A tak se odevzdává za volný, svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohrada Martin Starý, Jura Šmach.

(bez čísla b)
Letha Páně 1760 roku dne 26. Januarii poručil neboštík Pavel Bačík ¼ achtele svému synovi Martinovi, vedle Martina Bačíka ležící, z druhý strany jeho manželky Kateřiny, jemu za vlastní se zanechává. Item porúčá on neboštík Pavel Bačík s téhož vinohrada, to jest ¼ achtele, zas svojí manželce Kateřině vedle Jana Pavliňáka v Šumberkoch ležící, a to sice za vlastní a dědičný a v ničem nepohnutedlným. Svědkové tohož Jan Lipa, toho času fojt, a Pavel Štípský, purmistr spolu i horný. Věcej ale k tomu se připisuje díl z búdy, aby ona ze synem Martinem tu búdu do smrti užívati, po matčinej ale smrti sestry toho Martina do smrti míti mohli a měli, to jest Anna a Zuzana.

(bez čísla a)
Leta Páně 1763 dne 18. Martii za horného Pavla Štípského kúpil sobě Jan Lukeš štvrt vinohrada v hoře Šumberkoch od Jana Pavliňáka, ležící z jednej strany vedle Jakuba Piškule a z druhej vedle Mikule Záruby za summu hotových peněz 25 zlr u přítomnosti Pavla Štípského, svědkové Martin Kúkal a Jan Vítek.

Leta Páně 1763 dne 4. máje za horného Pavla Štípského kúpil sobě Jozef Hřivňák z Tvarožnej Lhoty obyvatel v Starých horách půl štvrtky vinohradu za sumu peněz dva rýnské, z jednej strany vedle vdovy Papoušky, z druhej vedle Pavla Suchánka od Jana Miláčky podobně ze Lhoty.

Leta Páně 1763 dne 4. máje za horného Pavla Štípského kúpila Běta Hudská od Doroty Morávkovej štvrt vinohrada v hoře Šumberkoch, ležící z jedné strany vedle Jana Kúkala, z druhej vedle Jozefa Otrhálka za summu hotových peněz dva rýnské.

Leta Páně 1763 dne 8. máje za horného Pavla Štípského stal se handl na vinohrad: Martin Kašný vyhandloval od Pavla Tulíčka v hoře Šumberkoch krajina vedle obecniska z jednej a z druhej vedle Martina Rosíka ležící, na který vinohrad já Martin Kašný sem jemu přidal jeden rýnský. Že tomu tak a nejináče jest, stalo se u přítomnosti horného výš psaného Pavla Štípského.

(bez čísla b)
Leta Páně 1764 dne 15.dubna za času horného Mikuláša Záruby připisuje se vinohrad v hoře Pomykalkách, z jednej strany Jiříka Vítka, z druhej ale vedle Jury Záruby v ničem závadný za summu (neuvedeno).

Leta Páně 1764 dne 15. dubna za času purgmistra Mikuláša Záruby i spolu horného připisuje se vinohrad Jurovi Zárubovi, z jednej strany Martina Zvěřiny, z druhej ale Pavla Bačíka ležící v ničem nezávadný za sumu (neuvedeno) v hoře Pomykalkách.

Leta Páně 1764 za času horného Mikuláše Záruby připisuje se vinohrad v hoře Pomykalkách, ležící z jednej (dále neuvedeno) Václavovi Fridrichovi za sumu 25 kroší svobodný a v ničem závadný. Jenž se stalo dne 16. dubna.
(bez čísla a)
Leta Páně 1764 za času purgmistra a spolu horného Mikuláše Záruby připisuje se vinohrad Jozefovi Majerovi, zdejšímu písařovi, rodičovi strážnitckému, od nebošky Hoščíčky vdovy za summu peněz 2 zl, z jednej strany ležící vedle Tomáša Řepy, z druhej ale vedle Jozefa Řičice. Jenž se stalo dne
28. Aprilis [1]764. Svědkové toho sú Jura Vítek, k tomu Mikula Záruba, horný a purgmistr.

Leta Páně 1764 dne 28. Aprilis za času purgmistra Mikuláše Záruby i spolu horného připisuje se vinohrad Martinovi Mazúrovi, m[l]ynářovi pod vrchy, od Jana Kúkala, ležící z jednej [strany] vedle [vdovy] po Václavovi Sadílkovi, z druhej ale vedle Martina Zvěřiny za sumu peněz 5 zl. Světkové toho jsou purgmistr Mikula Záruba, Martin Kúkal. Jenž se stalo za písaře Jozefa Majera.

(bez čísla b)
Leta Páně 1764 dne 28. aprila za času horného Mikuláše Záruby připisuje se vinohrad Janovi Vítkovi spolu i fojtovi
1 úlehlu, z jednej strany vedle Jury Vlčka, z druhej vedle Jana Fojtíka za summu (neuvedeno). Světkové toho sú Mikula Záruba horný, Jan Raška úřadní a Jura Sečka.

Leta Páně 1764 dne 28. aprila za času horného Mikuláša Záíruby připisuje se 1 búda Jaurovi Sečkovi kšaftem poručená za sumu peněz 10 zl, kterú on do roku na 4 termíny na svého svata složí, od Martina Bačíka. Světkové toho sú Jan Raška úřadní, Mikula Záruba purgmistr.

Leta Páně 1764 dne 30. mája připisuje se úlehla po salašovi neboš[tíku] Jozefovi Hřivňákovi k dílu za svobodnú a v nitčem závadnú, z jednej vedle Jury Vlčka, z druhej ale strany Jozefa Hrabala za sumu peněz (neuvedeno) za horného Mikuláše Záruby, Jana Vítka fojta. Jenž se stalo výš psaného datum.

(bez čísla a)
Leta Páně 1764 dne 23. Decembris za času horného Mikuláše Záruby připisuje se 1 vinohrad v hoře Šumberku Martinovi Štípskému mlynářovi od Jana Lukša, ležící z jednej strany vedle Mikuláše Záruby, z druhej ale strany Jakuba Piškule za summu peněz 27 zl, kterýž za výš jmenovanou summu zaplacen jest.

Leta Páně 1765 dne 20. Aprilis za horného Jana Vítka připisuje se 1dna úlehla, z jednej Martina Mazúra, z druhej ale strany vedle Jana Záruby, kterážto úlehla se jemu při horenském právě odevzdává k vydělání Martinovi Frantovi.

(bez čísla b)
Leta Páně 1773 dne 30. Novemb[ris] na den s[va]tého Ondřeje kúpil sobě Matěj Vítek půl čtvrti vinohrada od Jury Vlčka, z jedné strany vedle Jury Sečky, z druhé pak strany Martina Holubíka za summu peněz 5 zl 36 kr. A tak se jemu připisuje dne a roku svrchu psaného za horenství Jana Vítka.

Leta Páně 1778 dne 15. Octob[ris] na den svatej Nanebevzetí Panny Marije kúpil sobě Martin Záruba pů[l] štvrti úlehle od Mikule Vítka ležící v hoře Starých horách, z jednej strany vedle Martina Hrabala, z druhej ale vedle Mikule Vítka za summu peněz 30 kr. A tak se jemu připisuje dne a roku svrchu psaného za horenství Jana Bačíka.
(bez čísla a)
Leta Páně 1776 dne 20. Octob[ris] koupil sobě Pavel Koukal jeden vinohrad v hoře Šumberkách od svej matky, z jedné strany vedle vinohrada vdovy Alžběty Bačíčky, z druhé pak strany Václava Šmacha za summu peněz 14 rýnských.
Item tohož dne a roku tenž Pavel Kúkal ujal sobě pustou úlehlu v hoře Šumberkách z povolením práva horenského, ležící z jednej strany vedle Jury Ondráška, z druhé ale strany vedle Jana Bačíka.
Item dne 6. April[is] roku 1764 ten již jmenovaný Pavel Kúkal koupil sobě úlehlu v hoře Pomykalkách za 1 zl, kterouž sobě také tohož roku začal vysazovati. Ta se jemu u práva horenského 20. Octob[ris] roku [1]776 připisuje.
Item za čtvrté tohož dne a roku výš jmenovaného připisuje se Pavlovi Kúkalovi jedna úlehla v hoře Šumberkách, kterou sobě pustou ujal, ležící z jednej strany vedle Tomáše Řepy, z druhej pak strany vedle Martina Petruchy. Tyto 4 vinohrady se jemu připisují za horenství Jana Bačíka.