Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Přípis Jiříka Michálka na jeden kúsek vinohrada v hoře Šumberkoch

Leta Páně 1787 dne 15. Aprilis stal se dobrovolný kup mezi Jurú Michálkem a Janem Zátopú, že jest kúpil Jura Michálek od Jana Zátopy jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch, ležící z jednej strany Martina Řepy, z druhej strany Vencla Fridricha za sumu 14 zl 30 kr, kterýž se jemu zde právně připisuje. Jenž se stalo ut supra.
Jiřík Helísek horný

(bez čísla a)
Item leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha odevzdává se čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jurovi Hřivnákovi, na který se stal frejmark z Jurú Mrenkú. A tak jest za volný, svobodný, v ničem nezávadný [odevzdán]. R[ukojmě] za dílo tohož vinohradu Ondra Zahradník a Jura Šmach SRS a nerozdílnú.

Leta Páně 1685 za úřadu horenství Jury Šmacha kúpil Jan Bajza čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jury Hřivnáka, dal zaň sedm kusů ovec v sedmi zlatých moravských, za zaplacený. A tak jest Janovi Bajzovi odevzdán výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. R[ukojmě] za dílo tohož vinohradu Ondra Zahradník a Jura Šmach SRS a nerozdílnú.
(bez čísla b)
Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha kúpil Martin Kučera ze Vnorov čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jana Bajze za čtyri zlaté moravské a za dvacet krejcarů, při kupu dal 3 zlm a 30 gr a z užitku ještě má položit ostatní peníze jeden zl. A tak se odevzdává Martinovi Kučerovi výš psaným horným. Rukojemníci za dílo Martin Straka a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú.

(bez čísla a)
Leta Páně 1689 za horenství Jury Šmacha ujal sobě Jan Starý kus vinohradu, totiž půl čtvrti úlehu na kreftování v hoře Šumbercích s povolení vrchnosti, s kteréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak se odevzdává Janovi Starému za volný, svobodný, v ničem nezávadný. R[ukojmě] za dílo Jakub Straka, Ondra Zahradník SRS a nerozdílnú.