Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Přípis Martina Přibyla ze Znorov na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch

Leta Páně 1784 dne 15. prosince za horného Jiříka Helíska připisuje se jeden kúsek vinohada Martinovi Přibylovi ze Znorov v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Václ[ava] Šmacha, z druhej pak strany vedle Martina Vítka od Jozefa Mišíka za 7 zl hotových peněz, kterýž se jemu za vlastní a svobodný zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra.

Jiřík Helísek horný

(bez čísla b)
Leta Páně 1768 roku, měsíce [a] dne 8. Januarii za horného Jana Vítka připisuje se jedna štvrt vinohrada v Šumberkoch, z jednej strany vedle Jury Vlčka, z druhej ale vedle Jana Vítka, [kterou] kúpil Jura Sečka za sumu peněz 6 rýnských od vdovy po Mikulovi Zárubovi Bjety. Svjetkové sú toho Jura Vítek, Tomáš Vítek.

Leta Páně 1768 mjesíce [a] dne 20. marcii připisuje se jedna štvrt vinohrada za horného Jana Vítka ležící v hoře Šumberkoch, z jednej strany vedle Mikule Bačíka, z druhej ale vedle Martina Mišíka, Jan Vítek zahandloval od Maryny Milenky na Strážnicku za Šuměďu. Svjetkové sú toho Martin Vítek, Jura Sečka.
(bez čísla a)
Leta Páně 1701 za horenství Martina Blákory s dovolení vrchnosti Starý ujímá sobě v hoře Šumberkoch půl achtele úlehle vinohradu k vysazení, z kteréhožto žádného desátku ani zemního nemá dávati do 6 let, a svrchu psaným horným jest jemu za svobodný a v ničem nezávadný náležitě oddaný. Rukojemníci za dílo vinohradu jsou tito: Pavel Bouchal a Martin Blákora.

Leta Páně 1767 měsíce srpna dne 30. za horného Jana Vítka připisuje se jeden kúsek vinohrada po Mikulovi Zárubovi synovi Mikulovi, ležící vedle Jana Vítka a z druhej strany vedle Jury Vlčka v hoře Šumberkoch, odporúčené kšavtem po svém o[t]covi, za slobodný a v ničem nezávadný. Svjetkové sú toho vinohradní Jan Vítek horný, Pavel Michálek, Jan Bačík.

(bez čísla b)
Leta Páně 1767 dne 30. srpna za horného Jana Vítka připisuje se jeden kus vinohrada Janovi Bačíkovi z úlehle vzdělaný, z jednej strany Martina Michalového a druhé sa mu připisuje vedle odkúpení od Jana Sýkory za sumu peněz 6 rý[nských], ležící v Šumberkoch oba dva a ten kúpený ležící vedle Martina Vítka. Za ouřadu horného Jana Vítka a fojta Pavla Michálka, konšelé Jan Raška, Martin Vítek, Jura Sečka.

Leta Páně 1781 dne 28. února připisuje se půl čtvrti achtele vinohrada Michalovi Bačíkovi, který z úlehle vydělávati začal v roce 1767 v hoře Šumberkoch, ležící z jedné strany vedle Jury Štípského, z druhé pak vedle Jury Vítka.

Za horenství Jana Bačíka

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového z dovolení vrchnosti ujal sobě Tomáš Kašparového pů[l] achtele vinohradu pustého k vysazení, s něho nemá dáti desátku ani zemního do
6 let. Za dílo rukojmí Martin Bena, Jura Beseda.

Leta Páně 1776 dne 13. Decembris na den s[vat]é Lucie připisuje se půl čtvrti vinohrada v hoře Šumberkoch Janovi Vítkovi, ležící z jedné strany Jury Sečky, z druhé pak Matouše Zahradníka, který kouúpil též od Jana Vítka za sumu 19 zlr, devatenácte rýnských. Jenž se stalo u přítomnosti Martina Vítka, Tomáše Vítka.
Za horenství Jana Bačíka