Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Přípis Mikule Holubíka na jeden kúsek vinohradu v Pomykalkách

(bez čísla b)

Leta Páně [1]786 dne 22. Octob[ris] za horného Jiříka Helíska připisuje se jeden kúsek vinohradu Mikulovi Holubíkovi v Pomykalkách, ležící z jednej strany vedle Martina Lipy, z druhej pak strany vedle Jozefa Hřivnáka, kterú kúpil od Anny po Jurovi Škrachovi, provdanej za Matějem Vítkem, za 4 zl
30 kr, která se jemu za vlastní zde připisuje. Jenž se stalo ut supra.
Jiřík Helísek horný