Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Registrum

pro snadší vyhledání sirotkův
a spravedlnosti jejich
dědiny Radějova

S[irotci] n[ebožtíka] List

1 Adama Němce ................................... 1
2 Jakuba Němce .................................. 5
3 Matěje Nožičkova .............................. 7
4 Nápadníci nebožt[íka] Martina Vaňkového ....... 9
5 Jana Dukova ................................... 13
6 Jana Duchkového ............................... 15
7 Tomka Vojtka .................................. 18
8 Nápadníci nebožt[íka] Václava Rožka ........... 22
9 Jíry Miláčka .................................. 24
10 Jana Stoškova ................................. 26
11 Jíry Pavlíkova ................................ 29
12 Matouše Vyšaty ................................ 35
13 Margetě, dceři nebožt[íka] Urbana Vyšaty ...... 40
14 Michala Balana ................................ 43
15 Brichty Tumihrajova ........................... 48
16 Jana Sovy ..................................... 50
17 Ambrože Kožového .............................. 52
18 Mikoláše Rabáčka .............................. 54
19 Jana Salašného ................................ 56
20 Matěje Konečného .............................. 60
21 Lukáše Bílého ................................. 62
22 Toma[na] Šeplavého ............................ 64
23 Matěje Mastného ............................... 67
24 Jíry Křižanového .............................. 71
25 Havla Rožka ................................... 73
26 Staňka Pavlíkova .............................. 75
27 Matěje Šebového ............................... 77
28 Duchky Nožičky ................................ 80
29 Pavla Pivky ................................... 82
30 Doroty Kožovy ................................. 84
31 [Řehoře] Řehuše ............................... 85
32 Matouše Honze ................................. 86
33 Tomana Těšínského ............................. 87
34 Václava Bělíka ................................ 89
35 Martina Syrového .............................. 90
36 Pavla Vaverky ................................. 91
37 Matouše Huly .................................. 92
38 Matěje Huly ................................... 93
39 Vaňka Krkavce ................................. 94
40 Martina Roškova ............................... 95

41 Nápadníci nebožtíka Jiříka Tratileta .......... 97
42 Jakuba Poláka ................................. 98
43 Šebesty Mokřinového ........................... 100
44 Jana Číšpivy .................................. 105
45 Martina Muškatele ............................. 110
46 Prokše Vlkového ............................... 113
47 Martina Pavlových ............................. 116
48 Tomana Těšínského ............................. 118
49 Ondry Zálešáka ................................ 119
50 Mikuláše Nedoťala ............................. 123
51 Jana Nedoťala ................................. 126
52 Vaňka Posla ................................... 129
53 Matouše Peterky ............................... 131
54 Krištofa Blanaře .............................. 134
55 Martina Nedoťalového .......................... 136
56 Martina Bělíka ................................ 138
57 Staňka Stejskala .............................. 140
58 Matěje Tkadlcového ............................ 142
59 Jana Višenky .................................. 145
60 Filipa Nedoťalového ........................... 147
61 Michala Nedoťalového .......................... 150
62 Ondry Martina Vaňkového ....................... 153
63 Jana Menšíka .................................. 158
64 Mikuláše Škrabala ............................. 161
65 Pavala Narka .................................. 162
66 Mikuláše Janečky .............................. 170
67 Thomáše Mahule ................................ 172
68 Jíry Honzového ................................ 173
69 Jana Martinových .............................. 177
70 Jíry Škrabala ................................. 181
71 Jakuba Hanzle ................................. 184
72 Tomáše Malého ................................. 187
73 Tomáše Svatého ................................ 189
74 Ondry Stožka .................................. 192
75 Jana Zálešáka ................................. 194
76 Jana Vděka .................................... 196
77 Pavla Vděkového ............................... 201
78 Ondry Hřehuše ................................. 203
79 Jíry Jalového ................................. 205
80 Martina Menšíka ............................... 207
81 Jíry Jursového ................................ 209
82 Lukáše Mlynáře ................................ 211
83 Staňka Holého ................................. 212
84 Ondry Peterky ................................. 213
85 Jakuba Drazče ................................. 215
86 Jana Vachového ................................ 217
87 Mikuláše Bartysového .......................... 220
88 Jíry Huňky .................................... 222
89 Jana Vyšatového ............................... 224
90 Václava Bučka ................................. 226

91 Jana Klučka ................................... 228
92 Jíry Raka ..................................... 230
93 Václava Michala ............................... 232
94 Martina Filipova .............................. 233
95 Mikuláše Hřívového ............................ 234
96 Ondry Honzového ............................... 235
97 Jonáše Rezkového .............................. 237
98 Jana Pánka .................................... 242
99 Jíry Martinového .............................. 244
100 Petra Honzového ............................... 246
101 Martina Sovky ................................. 248
102 Jana Barvínka ................................. 250
103 Pavla Zálešáka ................................ 252
104 Jana Řitky .................................... 254
105 Štěpána Bělobrada ............................. 256
106 Eliáše Vachového .............................. 258
107 Jana Mlynářova ................................ 260
108 Thomáše Rezkového ............................. 262
109 Jana Narkovýho ................................ 265
110 Jíry Petráše .................................. 269
111 Jana Vyšaty ................................... 271
112 Václava Malíka ................................ 272
113 Jiříka Vaňka .................................. 273
114 Viktorina Podolského .......................... 278
115 Tomáše Fryštatského ........................... 283
116 Jíry Kabeláře ................................. 286
117 Václav Vsetínský .............................. 288
118 Václav Janeček ................................ 290
119 Jíra Šnalový .................................. 292
120 Jíra Nezdenský ................................ 294
121 Jíra Hanzlový ................................. 296
122 Mikuláš Holý .................................. 297
123 Jakuba Ivanovský[ho] .......................... 299
124 Jana Šimka Neřádového ......................... 300
125 Urbana Polácha ................................ 302
126 Jana Vachalce ................................. 303
127 Anna vdova .................................... 304
128 Martina Matulíka .............................. 306
129 Mikuláše Knápka ............................... 308
130 Matěje Bešťáka ................................ 310
131 Jakuba Tesaře ................................. 311
132 Matěje Morousa ................................ 313
133 Jury Sovkového ................................ 316
134 Mathouše Velického ............................ 318
135 Jury Křižanového .............................. 319
136 Ondry Pánka ................................... 320
137 Ondry Žákového ................................ 323
[138 Pavla Žákového ................................ 325]
139 Martina Kašpárkového .......................... 328