Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Registrum

k snadnějšímu vyhledání jedné každé osoby usedlé
dědiny Lhoty Tvarožnej

1 Jíra Vaška Šavrňových ........................... 1
2 Jíra Myslivců ................................... 9
3 Jan Nivnickej .................................. 17
4 Martin Křižanů ................................. 24
5 Jíra Vítka Šimkového ........................... 32
6 Jan Hejvolků ................................... 41
7 Jakub Šoustalů ................................. 41
8 Jan Šebových ................................... 50
9 Mikuláš Kozlů .................................. 58
10 Margeta po neb[ožtíkovi] Janovi Vlkovi ......... 66
11 Jan Vatkových .................................. 75
12 Petr Hrubej .................................... 84
13 Jan Hulínskej .................................. 92
14 Matěj Škeřupka ................................ 100
15 Vašek Pračkových .............................. 109
16 Ondra Pračkových .............................. 118
17 Matěj Jurákuov ................................ 126
18 Jíra Šoustalů ................................. 135
19 Martin Ondroušků .............................. 144
20 Václav Dřímalů ................................ 152
21 Kateřina Škořupová ............................ 161
22 Jíra Sofků .................................... 169
23 Jan Pěniců .................................... 178
24 Jiřík Krbíků .................................. 186
25 Jíra Urbanových ............................... 195
26 Kašpar Hrubců ................................. 204
27 Jan Hynků ..................................... 213
28 Martin Vlků ................................... 222
29 Bartoň Martinků ............................... 231
30 Martin Zajíček ................................ 240
31 Bartoš Husáků ................................. 249
32 Anna manželka neb[ožtíka] Macka Juříkova ...... 258
33 Jan Venhledě .................................. 267
34 Bartoň Rošků .................................. 276
35 Matěj Hodrlů .................................. 285
36 Matěj Krhlů ................................... 294
37 Tomek Karpanů ................................. 302
38 Jan Jíry Husáka ............................... 310
39 Jan Vávry Bartoně ............................. 318
40 Jan Jírových .................................. 324
41 Martin Mikle Urbanových ....................... 335
42 Václav Černýjanů .............................. 344
43 Václav Bešťáků ................................ 352
44 Václav Martináků .............................. 360

45 Dorota Krkavcová .............................. 369
46 Jan Kučerků ................................... 377
47 Macek Václava Prchlíkového .................... 385
48 Macek Jana Křižanů ............................ 393
49 Vaněk Řepů .................................... 402
50 Vítek Vyšehleďů ............................... 411
51 Jan Holuše .................................... 419
52 Jan Křižanů ................................... 428
53 Vašek Křivej .................................. 437
54 Bartoň Štefků ................................. 445
55 Jan Kovářů .................................... 453
56 Václav Drlaznuov .............................. 461
57 Václav Klimšuov ............................... 469
58 Václav Krejčířů ............................... 477
59 Ondra Klimšů .................................. 487
60 Pavel Škořupa ................................. 497
61 Margeta Jochymka .............................. 505
62 Václav Němčanský .............................. 513
63 Blažek Jurových ............................... 521
64 Urban Syrový .................................. 530
65 Jan Tomků ..................................... 539
66 Martin Valouchů ............................... 548
67 Jan Jistej .................................... 457
68 Jan Řehořů .................................... 465
69 Jan Perštejnskej .............................. 474
70 Martin Fraňů .................................. 483
71 Vávra Krkavců ................................. 492
72 Jan Cagalů .................................... 501
73 Filip Vlkuov .................................. 509
74 Prokop Hlavatej ............................... 518
75 Jan Rabáků .................................... 527
76 Jíra Rabáků ................................... 536
77 Martin Klášťovskej ............................ 545
78 Tomáš Vlků .................................... 555
79 Václav Hynkuo[v] .............................. 564
80 Jan Tkadlec ................................... 573
81 Jan Jistej .................................... 582
82 Pavel Klimšů .................................. 591
83 Jan Pavlů ..................................... 600
84 Mikuláš Sečkař ................................ 608
85 Jan Pastejř ................................... 617
86 Jíra Práskalů ................................. 627
87 Vávra Střeblovský ............................. 638
88 Jan Pěnicuo[v] ................................ 650