Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Jana Syslovů

f 693a

Letha [15]92 Jan Syslů koupil j[es]t podsedek svůj od Jirky Mikulových za 32 zl. Za kterejž do letha [15]93 vyplnil 9 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Margetě, sir[otku] neb[ožtíka] Jíry Rokyty, po 2 zl – 23 zl.
Letha [15]94 Jan vejš psaný položil peněz purgkrechtních za podsedek 2 zl.

Ten grunth nahoře psaný Jan Sysel prodal Křížovi Janečkovému za 36 zl. Závdanku tenž Kříž položil Syslovi 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl. Rukojmě za placení gruntu a povinnosti panské zejména Matěj Kolář, Tomáš Tkadlec S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Kříž za grunth peněz ročních 2 zl.
Letha [15]96 položil Kříž za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Kříž Janečků peněz za grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Kříž Janečků za grunt svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 2 zl.
f 693b
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Kříž Janečků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Kříž Janečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Kříž Janečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 2 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Kříž Janečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Kříž Janečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Kříž Janečků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty 2 zl.

Pustý místo

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka prodali ouřad rohatecký požár ut s[upr]a pustý z 1 roubanicí v lese, z štěpnicí u Roudníka slove chmelinec Jírovi Halířkovýmu za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Marek Čehušů a Martin Šatoplet S.R.S.N.

Leta 1615 za fojta Jana Lonského Jura Haléřků prodal grunt ten Václavovi Krátkému za summu 20 zl. Zavdal jemu Václav
1 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Haluza a Martin Tesař SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Václav Krátký položil
1 zl. Ten přijal Jan Sysel.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Václav Krátký položil za g[runt] 1 zl. Ten jest vydán Janovi Syslovi.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Václav Krátký položil za
2 leta Janovi Syslovi 2 zl.

Pusté