Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Kašpara Slovákových

f 703a

Ten Kašpar má koupenej podsedek svůj za 30 zl. Kterejž platil podle vrubu do Hodonína a za něj do letha [15]92 zaplatil 15 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl – 15 zl. Ta spravedlnost náleží sir[otkům] neb[ožtíka] Martina Venhledě.
Letha 1593 a letha [15]94 položil Kašpar vejš [psaný] za dvě lethě peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]95 položil Kašpar Slovák za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Kašpar za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Heřman za grunt 3 zl

Téhož leta jest jemu grunt odevzdán po n[ebožtíku] Kašparovi Slovákovi za summu 30 zl.
Též jest jemu vinohrad prodán v hoře Ronové za summu 40 zl.
To oboje platiti má od letha [15]98 po 3 zl.
Rukojmě Mach Vávrů, Janča Bělín S.R.S.N.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy prodán podsedek ut s[upr]a od starších z roubanicí v Perunským Pavlovi Smržkovi za summu 20 zl. Závdanku dal 1 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jíra Škohrta, Jan Ryšánek S.R.S.N.
f 703b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Smržek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Venhledě 1 zl.
Letha 1600 a 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Pavel Smržek za grunt dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Venhledě 1 ½ zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Pavel Smržek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Venhledě 1 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Pavel Smržek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Slovákového
1 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Havlů, náměstek n[ebožtíka] Pavla Smržka, prodal podsedek z loukú v Perunském, z rúbanicí u Rohátky a z chmelincem Adamovi Šipulovi za summu 34 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, platiti má od letha 1610 po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Řehoř Vlkovský, Jíra Škohrta S.R.S.A N.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Adam Šipulův prodal týž podsedek s loukou v Perunském, s roubanicí u Rohátky a s chmelnicí Janovi Syslovýmu za summu 34 zl. Závdanku mu dal
6 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Bojanovský a Pavel Sládek S.R.S.a N.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Jan Syslů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Slovákového 2 zl.
Půjde od letha 1611 Vácslavovi Havlovýmu při každým verunku 1 zl, protože na placení povýšil.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Syslů na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Slovákovýho 2 zl. Z toho dáno Vácslavovi Havlovýmu 1 zl a s[irotkům] ut sup[ra] 1 zl, Daňkovi n[ebožtíka] Kašpara Slovákového.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Syslů za g[runt] svůj 2 zl. Z toho přijal Václav Havlů 1 zl a Daněk n[ebožtíka] Kašpara Slovákova 1 zl.
f 704a
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Syslů za g[runt] svůj peněz 2 zl. Z toho přijal Václav Havlů 1 zl a Daněk n[ebožtíka] Kašpara Slovákova 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Syslů za g[runt] 2 zl. Z toho vzal Václav Havlů 1 zl a Daněk Slováků
1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Jan Syslů položil za grunt 2 zl. Z toho přijal Václav Havlů 1 zl a Daněk Slováků 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jan Syslů položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Václavovi Havlovému 1 zl a Daňkovi Slovák[ovi] 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Syslů položil za gr[unt] 2 zl. Z toho dáno Václavovi Havlovému 1 zl a Daňkovi Slovákovi 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Syslů položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Václavovi Havlovému 1 zl a Daňkovi Slovákovi 1 zl.

Pusté