Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Šťastnýho Kordíkovejch

f 118a

Letha 1573 koupil jest Šťastnej Kordíků grunth z říkou a štěpnicí za 100 zl, za kderejž jest do letha [15]93 vyplatil 86 zl 11 gr a ještě dopláceti zůstává sir[otkům] neb[ožtíka] Ondry Neřáda 13 zl 19 gr. Ty se mají platiti pořadně od letha [15]94 při svatým Jiří po 4 zl.
Letha [15]93 Daniel, syn nebož[tíka] Ondry Neřáda, prodal j[es]t z těch 13 zl Šťastné[mu] vejš psanému 5 zl za 1 zl
7 ½ gr.
Letha 1594 Šťastnej vejš psanej položil ostatních peněz za grunth svůj 9 zl. A tak týž grunth zúplna zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského fojt a starší prodali grunt z řekou, z štěpnicí v lese a z loukou za humny po n[ebožtíku] Šťastném Kordíkovi Jírovi Vávry Jakubcových za summu 66 zl. Závdanku dal 2 zl, přijala je Kateřina, manželka Pavla Šťastného Kordíka, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Košík a Martin Šatopleta, Jíra Tesař S.R.S.A N.
f 118b
Téhož letha 1609 ut s[upr]a položil Jíra Vávry Jakubcových za grunt a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka
3 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jíra Vávry Jakubcových za gr[unt] a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Jíra Vávry Jakubcových za gr[unt] a řeku na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jíra Vávry Jakubcova za grunt 3 zl. Přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Vávry Jakubcova za grunt 3 zl. Jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jíra Vávry Jakubcového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Jíra Vávry Jakubcového položil dvojích peněz za grunt za rok 1615 a 1616 6 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíkového.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíry Vávry Jakubcového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka
3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jíra Vávry Jakubcového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka
3 zl.

Letha 1624 po smrti Jíry Vávry Jakubcového fojt Jan Lonský a spoluradní jeho prodali ten požár s řekou, z štěpnicí v lese a z loukou za humny za summu 66 zl totiž Janovi Šarovcovi. Závdanku dal 2 zl a ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vítek Šatoplet a Pavel Vazač SRSaN.
Ty 2 zl jsou vydané Kateřině, vdově po témž nebo[žtíku] Jírovi Vávry Jakubcového, na chování sirotkův.

Leta 1633 za fojta Jana Šarovce zůstávajíce týž gr[unt] i s říkou některý rok pustý, prodán jest zase Matoušovi Valovému se vším tím ut s[upr]a přináležejícím příslušenstvím za summu 66 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bureš a Gregor Jech
S.R.S.a N.
f 119a
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Mathouš Valů položil za grunt a ty přijal Jan Šabla 1 zl a Jan Snovicský 1 zl, nápadníci n[ebožtíka] Šťastného, činí 2 zl.
Více položil za grunt letha 1635 Mathouš Valů a ty přijala Kača n[ebožtíka] Jíry Jakubcového 2 zl
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Mathouš Valů položil za grunt a ty přijal Mikuláš Šabla a Jan Snovický 1 zl.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Matouš Valů položil za grunt 1 zl. Ten jsou přijali Mikuláš Šabla a Jan Snovicský.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Matouš Valů položil za grunt a řeku peněz ročních 1 zl. Ten přijal Mikuláš Šabla a Jan Snovický.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Matouš Valů položil za gr[unt] a řeku peněz ročních 1 zl. Ten přijal Mikuláš Šabla a Jan Snovický.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Matouš Valů položil a grunt a řeku peněz ročních a ty přijal Mikuláš Šabla a Jan Snovický, každej po 15 gr, činí 1 zl.
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša Matouš Valů položil peněz ročních, Mikuláš Šabla a Jan Snovický přijali 2 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Matouš Valů položil peněz ročních, Mikuláš Šabla a Jan Snovický přijali 1 zl.
Letha 1648 za fojta Martina Veselského Matouš Valů položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Snovického a ty přijal Martin Veselský za grunt a řeku 1 zl.
Jest tenž Matouš Valů z toho gruntu propuštěn a zůstává pustý.

f 119b
Letha Páně 1652 za fojta Jana Křižáčka prodali fojt a starší podsedek po Matoušovi Valovi bez říky, z jednou štěpnicí za vodou a z loukou pod humny Vavřincovi Hanákovi za summu 20 zlm, platiti má ročně, komu náležeti bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Svoboda a Jan Machů S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana [Mach]ových prodán jest týž grunt bez říky Janovi Slezákovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] povinnosti panské i obecní S.R.S.N. Jakub Zúbek a Jíra Kašpárků.
K tomu gruntu náleží roubanice jedna za vodú, louka pod humny.