Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Martina Jakoubkova

f 724a

Ten Martin Jakoubků má podsedek zaplacenej.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Martin svrchu psaný prodal podsedek svůj Janovi Havlovýmu s štěpnicí v lese a z loukou v Hostěšini za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Buršů, Jíra Košíků, Martin Záblatský, Martin Jiříků S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Havlů za grunt Martinovi Jakoubkovi 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Havlů za grunt Martinovi Jakoubkovi 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Havlů za g[runt] Martinovi Jakubovi 2 zl.
Jakož náleželo Martinovi Jakúbkovi na tomto gruntu summy
23 zl, ty jest prodal Janovi Havlovýmu za hotových 2 zl.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti Jana Havlového prodán jest podsedek tento Janovi Břízovi z štěpnicí pod stavem a z loukú v Hostěšini za summu 30 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti [má] po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Vazač a Jíra Čepička S.R.S.a N.
K tomu gruntu a penězům na něm zaplaceným jsou tito nápadníci:
Václav Haluza, Martin Haluza, Kača, Anna, Jakub, synové a dcery n[ebožtíka] Jana Havlového, přijde každému po 6 zl.
Ty 2 zl dány jsou na vychování sirotků.

Pusté
f 724b
Letha 1630 za fojta Jíry Košíka fojt a starší prodali ten gr[unt] požár i s tou štěpnicí a loukou Jírovi Kuchařovi bez závdanku za 20 zl, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Matěj Šindelář a Mikuláš Holotů SRSaN.