Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Kašpara Uhlíkovýho

f 140a

Ten Kašpar drží grunth otce svého z půl lánem roli a jinejm k tomu příslušenství[m], za kterejž má podle mocného dání Jana Uhlíka otce svého dětem nebožt[íka] Jíry Uhlíkova, Margetě a Anně, vydati 60 zl, ty má platiti od letha [15]88 po 4 zl, na kteroužto spravedlnost do letha [15]92 zadržal jim 20 zl.
Avšak v čem by vejše mimo těch 60 zl tenž Jan Uhlík, otec Kašparů, ten grunth s tím vším příslušenstvím chtěl potomně a komukoli položiti, to při jeho dobrovolné vůli má zůstati.

Letha 1594 Kašpar Uhlíků položil za grunth svůj za rok [15]93 a [15]94 dvojích peněz purgkrechtních 8 zl.
Téhož letha [15]94 položil zadržalejch peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Uhlíkova 20 zl.
Letha 1595 položil Kašpar Uhlíků ročních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Uhlíkova 4 zl.
Letha [15]96 položil Kašpar za grunth svůj peněz 4 zl.
Leta [15]97 položil Kašpar Uhlík za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Kašpar Uhlík za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Uhlíka 4 zl.
f 140b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy při rozdílu statku n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka ujal grunt se vším hospodářstvím Jan syn jeho i ze třemi grefty vinohradu v Staré hoře v summě 485 zl. Z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo,
199 zl 6 gr 1 ½ den a tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti 285 zl 22 gr 5 ½ den, placením od letha 1600 po
6 zl. Odevzdáno jemu to všeckno za volné a svobodné. Rukojmě Jan Doubrava, Václav Bzenecký, Blažek Poláků a Bartoš Zálešáků S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan za grunt a statek svrchu psaný 6 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Doubravy položil Jan Uhlíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Uhlíka 6 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Uhlíků za g[runt] 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Uhlíka 4 zl a na s[irotky] n[ebožíka] Kašpara Uhlíka 2 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Uhlíků za grunt 4 zl.
A puštěno jemu od pana ouředníka, aby ten grunt platil po
4 zl.
Jakož náleželo Martinovi dílu jeho nedobraného dovzíti
14 zl 6 gr 1 ½ den, ty jest prodal Janovi bratru svému. A tak díl svůj zúplna a docela vyzdvihl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Uhlíků za gr[unt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Uhlíka 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Uhlíků za g[runt] 4 zl. Dány na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Uhlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Uhlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Uhlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka 4 zl.
f 141a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Jan Uhlíků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka
4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jan Uhlík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka do Hodonína
4 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Uhlík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka do Hodonína 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Uhlík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka do Hodonína
4 zl.
Pusté

Leta 1630 za fojta Jíry Košíka Václav Uhlík prodal ten gr[unt] požár se vším k němu přináležejícím příslušenstvím Matějovi Šindelářovi za summu 150 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Uhlík a Jan Slábek S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt Martinovi Němcovi za summu 150 zl, placení ročně komu náležeti bude po 3 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Jura Švec a Mikuláš Bureš SRSAN.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Martin Němců položil za grunt 3 zl. Kteréž přijal Václav Uhrů(!).

Leta Páně 1639 za fojta Matouše Lonského Martin Němců umřel, ten grunt svrchu psaný ouřad prodali s půl lánem roli Jurovi Malýmu krejčímu synu s tím se vším příslušenstvím, co k němu přináleží, za 150 zl, placení ročně komu náleží po
3 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Václav Uhlík, Ondra Vaňků S.R.S.N.
Na ten svrchu psaný grunt Jura položil 3 zl. Ty přijal Václav Uhlík.
f 141b
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jíra Malý položil za grunt svůj peněz ročních 3 zl. Ty přijal Václav Uhlík.
Leta 1641 za fojta Mikoláše Šably Jura Malý položil za grunt svůj ročních peněz 3 zl. Ty přijal na díl svůj Václav Uhlík.
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša Jura Malý položil, ty přijal Václav Uhlík 3 zl.

Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Jura Malý položil, ty přijal Václav Uhlík 3 zl.

Pustý

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Jíra Malý z toho gruntu ušel, tudy aby pustej nezůstal, jest prodán od nápadníků Václava Uhlíka Mikulášovi Rohateckému za summu
75 zlm bez závdanku, platiti jej má rok po roku po 1 zl. K tomu gruntu se jemu připisují dvě štěpnice, jedna roubanice a louka jedna, též chmelinec. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Halířek, Jan Prchlý SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana [Mach]ových prodán jest týž grunt Janovi Vystavilovi za summu 75 zl bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní pavel Piškula, Vácslav Vrbecský S.R.S.N.
K tomu gruntu náleží půl lánu roli, roubanice za vodú pod plat, druhá štěpnice v Koutě pod plat, štěpnice v Perunských pod plat, chmelinec u Roudníka pod plat, louka pod humny.