Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Mikuláše Brodskýho

f 734a

Letha [15]93 Mikoláš Brodský koupil podsedek od Vávry Syslových za 18 zl. Závdanku položiti má při Vánocích letha svrchu psaného 2 zl a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl – 16 zl.

Letha [15]94 položil Mikoláš Brodský za podsedek svůj 1 zl. Ten jest vydán Janovi Ryšanovi.
A tak ještě na tom podsedku bude náležeti Martinovi Kvasničkovi 3 zl a Janovi Ryšanovi 5 zl, ty j[es]t oddal Kvasničkovi 3 ½ zl. Ty se jim po 1 zl pokládati mají.
Letha [15]95 Mikoláš Brodský položil za grunt peněz purgkrecht[ních] Martinovi Kvasničkovi 1 zl.
Letha [15]96 Mikoláš Brodský položil Martinovi Kvasničkovi za grunth 1 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Brodský za podsedek 1 zl. Ten přijal Kvasnička.

Téhož letha [15]97 Mikoláš Brodský prodal podsedek svůj Jírovi Kropkovi za summu 18 zl. Závdanku položil Mikolášovi Brodskýmu hned při odevzdání 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 1 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povi[nnosti] p[anské] Pavel Smrh, Brychta Neřádů S.R.S.N.
f 734b
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového prodán podsedek, kterýž ode tří leth pustý byl, Jírovi Homolkovi za 20 zl bez závdanku, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hruška a Janča S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Martinovi Kvasničkovi předních peněz 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Syslových 6 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Brodského 9 zl.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Homolka za grunt Martinovi Kvasničkovi 1 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jíra Homolka za grunt Martinovi Kvasničkovi 15 gr.
Jakož náleželo s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Syslového na tomto podsedku 6 zl, ty náležejí na kostel rohatecký za tou příčinou, že jest tenž Vávra Syslů krávu kostelní k sobě přijal a ji zase neodvedl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jíra Homolka za grunt Martinovi Kvasničkovi i za lonský rok 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jíra Homolka za g[runt] Martinovi Kvasničkovi 1 zl.

Pustý místo

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka ouřad rohatecký prodali požár ut s[upr]a ze 2 roubanicemi v lese Markovi Řehušovi za summu 16 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Martin Šatoplet a Šimek Radějovský S.R.S.N.

Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho Marek Řehušů prodal grunt svůj ut s[upr]a ze 2 roubanicemi v lesi Matoušovi Balíkovi za summu 17 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, platiti má ostatek od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Čech, Jíra Svoboda SRS.

Pusté