Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Mahdy Košíčky

f 754a

Letha [15]85 Mahda koupila grunth svůj od Jana Havlových za
30 zl. Na to j[es]t vyplnila závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]92 28 zl a dopláceti zůstává letha [15]93 při Vánocích 2 zl, ty 2 zl náleží Janovi Havlových. A když ty 2 zl doloží, bude jmíti svůj grunth zaplacenej.
Letha [15]94 položila Mahda Košíčka za podsedek ostatních peněz Janovi Havlových 2 zl. A tak má grunth svůj zouplna zaplacenej.

J[es]t pustý.

Letha [15]96 ten podse[de]k prodán Vávrovi Koláčkovi od Jana a Mikoláše Košíkových za 12 zl. A co Janovi a Mikolášovi na tom gruntě náleželo totiž 8 zl, ty sou témuž Vávrovi odpustili dobrovolně. A tak ještě dopláceti má Janovi Křivánkovi po 10 gr – 4 zl.
Téhož letha položil Janovi Křivánkovi 10 gr.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Svoboda a Vávra Syslových S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Vávra Koláčků za podsedek 10 gr. Ty přijal Jan Skřivánků na dluh.
f 754b
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového prodán podsedek od Jíry Košíkového, kterémuž všecka spravedlnost na něm náleží po Mahdě Košíčce, babce jeho, Jírovi Fňukalovi za 5 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a přidal jemu 2 roubanice v lese, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Janča, Brychta Neřádů S.R.S.A N.

Pustý

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky prodán od fojta a starších rohateckých podsedek ut s[upr]a Janovi Hanáčkovi za summu 6 zl. Závdanku je[mu] dal 1 zl, ten přijala Fňukalka, ostatek platiti má od leta 1605 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Lonský, Pavel Smržek S.R.S.N.

Letha Páně 1617 z poručení pana ouředníka fojt a starší prodali ten požár u Přívozu, po Jírovi Fňukalovi zůstalý, Jírovi Tesařovi za 14 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1620 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Hodonský a Tomáš Haleš SRSaN.

Pusté