Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Jana Hostěradský[ho]

f 173a

Letha 1587 ten Jan Hostěradský koupil grunth z půl lánem roli a jiném k tomu příslušenstvím, tak jakž v knihách červenejch v listu 83 položeno j[es]t, za 146 zl 10 gr. Za kderejž j[es]t do letha [15]92 vyplnil i z podílem svejm poraženém 44 zl 11 gr 4 ½ den a dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl – 101 zl 28 gr 2 ½ den, na to j[es]t zadržel 4 zl. A ta všecka summa a spravedlnost z toho gruntu náleží si[rotkům] neb[ožtíka] Jana Hálky zejména těmto: Jírovi, Martinovi, Petrovi a Martě sestře jejich.

Letha 1594 položil Jan Hostěradský za grunth svůj i za rok [15]94 dvojích peněz 8 zl.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.

Téhož letha [15]96 prodal Jan Hostěradský grunth svůj z půl lánem roli, osetí ozimé polovici, pluh, vůz, brány, koně dva, z loukami i jiným k tomu gruntu příslušenství[m] Mikolášovi Miletínskýmu za summu 200 zl. A mimo nahoře zapsaný přidal je[mu] vinohrádek na Druhátku.
f 173b
Závdanku Mikuláš Miletínský položil Janovi Hostěradskýmu hned při odevzdávce 17 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Lorencových, Mikoláš Masařů, Jan Janča S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Miletínský za grunt 4 zl.
Letha 1598 Mikuoláš Miletínský položil za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hálky 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Mikuláš Miletínský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hálky 4 zl.
Pustý

Leta Páně 1615 s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, fojt a starší prodali ten požár s půl lánem roli, s vinohrádkem na Stráni, chmelincem u Roudníčka, s loukou za humny, štěpničkou v Perunském za summu tu, což na tom gruntě k doplacení zůstává podle rejster 56 zl 28 gr
4 ½ den Šimkovi Rojkovi bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Vítek Kopců, Jan Uhlíků, Jíra Škrhota a Martin Tesař SRSN. Ac[tum] za fojta Jana Lonského.
A což na tom gruntě Jan Hostěradský a Mikuláš Miletínský zaplatili, to všecko tratí a na tom nic nemají.

Letha 1618 za fojta Jana Lonského ten Šimek Rojek, kterýž tento grunt ukoupil, zemřel a nápadníci přední, kterýž na tomto gruntě peníze měli, totiž Jana Hálky, jménem Marta s Michalem Bednářem z Strážnice, manželem svým, prodali zase tento grunt Jírovi Svobodovi na spůsob tento, aby nápadníkům n[ebožtíka] Jana Hostěradského, což on na tomto gruntě zaplaceného měl jmenovitě 43 zl 11 gr 4 ½ den, vyplatil placením od letha 1619 po 2 zl. A cokoliv vejš psaným nápadníkům Jana Hálky na tomto gruntě náleželo, to všecko Jírovi Svobodovi pouštějí a více se tu na nic natahovati nechtějí. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Lonský a Jan Osrálek SRSaN.
Pusté
f 174a
Letha 1632 za fojta Jana Šarovce týž fojt a starší prodali ten gr[unt] požár s půl lánem roli i se vším tím, což k němu od starodávna přináleží, Janovi Křižáčkovi bez závdanku za summu 50 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a odbývání povinností panských i obecních Jiřík Košík a Vávra Soma S.R.S.a N.

Letha Páně 1633 za fojta Jana Šarovce Jan Křižáček prodal ten gr[unt] se vším tím od starodávna přináležejícím příslušenstvím Vácslavovi Křižáčkovi za summu 50 zl bez závdanku a platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a odbývání povinností panských i obecních Jan Slábek a Jan Křižáček S.R.S.N.

Leta 1638 za fojta Matouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt s polouláním Tomanovi Kristinovi za summu 50 zl bez závdanku, placení poročně [po] vyjití tří let komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Jura Kuchař a Jan Křižáček S.R.S.N.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Toman Kristian položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal ouřad rohatecský.

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Toman Kristian zemřel a ten grundt pustej zůstával, takový aby pustý dáleji nezůstal, jest prodán zase s půl lánem roli, z jednou štěpnicí a loukou, chmelincem, k tomu se
f 174b
grundtu jemu ještě připisuje od gruntu 13 jedna štěpnička, Janovi Machovému za summu 50 zl bez závdanku, placení komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Pavel Krátký a Jakub Sobota
SRSaN.