Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Jana Skřivánka

f 776a

Letha [15]90 Jan Skřivánek koupil podsedek od Jana Hrušky za 20 zl. Zavdal témuž Hruškovi 1 zl, dopláceti [má] ročně při Vánocích od letha [15]93 po 1 zl – 19 zl. Ty peníze náleží Pavlovi Baurovi. Na to j[es]t témuž Pavlovi položil 3 zl, dopláceti zůstává 16 zl.
Letha [15]93 a [15]94 položil Pavlovi Baurovi Jan Skřivánek za dvě letha 2 zl.
Letha [15]95 Jan vejš psaný položil za grunth peněz purgkrechtních Pavlovi Baurovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Skřivánek za grunth Pavlovi Baurovi 1 zl.
Téhož letha koupil Jan Skřivánek od Pavla Baura ostatních peněz, což jemu náleželo 12 zl, za 2 zl.
A tak týž Jan Skřivánek grunth svůj zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.
f 776b
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Jíra Košický prodal podsedek z roubanicí v lese, kterýž jemu po n[ebožtíku] Skřivánkovi strejci jeho nápadem přišel, Valentovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení gruntu a povinnosti JM Páně Jan Mizera, Jan Slabých, Jíra Košíků S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Valenta za podsedek svůj Jírovi Košíkovýmu, nápadníku po n[ebožtíku] Janovi Skřivánkovi, 1 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Valenta za podsedek svůj Jírovi Košíkovému, nápadníku po n[ebožtíku] Janovi Skřivánkovi, 1 zl.
Jakož n[ebožtíku] Janovi Skřivánkovi náleželo na tomto podsedku 10 zl, takové peníze pan ouředník přisoudil Jírovi Košíkovému za tou příčinou, že n[ebožtíka] i dítky jeho opatroval a do smrti dochoval.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Jíra Košíků těch
10 zl prodal Valentovi ut s[upr]a za 1 zl a 2 m[ěřice] rži.
A tak jej zouplna a docela zaplatil.

Pustý místo

Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby prodán jest ten požár z poručení pana ouředníka Jakubovi Vejvodovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1620 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jura Tesař a Jura Řítký SRSaN.

Pusté