Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Macha Zálešáka

f 195a

Ten Mach Zálešáků má půl lánu roli i se vším jinejm k tomu příslušenstvím zaplacenej.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka prodán grunt z polouláním roli, z štěpnicí v Krouhu, ze včelínem u Rohatky ze včelami, pozuostalý po n[ebožtíku] Machovi Zálešákovi, Mikulášovi synu jeho za summu 80 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zálešáků, Jan Osrálek, Jan Mádvů S.R.S.N.
Mikuláš svrchu psaný srazil sobě dílu svého na tomto gruntě ukoupeným 13 zl 10 gr. Zůstává mimo poražení dílu svého dopláceti 66 zl 20 gr.
Z toho náleží těmto:
Janovi 13 zl 10 gr.
Mikulášovi 13 zl 10 gr.
Kateřininým dítkám 13 zl 10 gr.
Kateřině macoše jejich 13 zl 10 gr.
Na sirotky n[ebožtíka] Martina Zálešáka 26 zl 20 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Mikuláš Zálešáků za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na chování dítek od Kateřiny splozených 18 gr, Janovi 18 gr, Kateřině macoše 18 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Mikuláš Zálešáků za g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na chování dítek od Kateřiny zplozeným
18 gr, Janovi 18 gr, Kateřině macoše 18 gr.
f 195b
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Zálešáků za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na chování dítek od Kateřiny zplozených
18 gr, Janovi 18 gr, Kateřině matcoše 18 gr.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Mikuláš Zálešáků za g[runt] svůj 3 zl. Z toho dáno na chování dítek Kateřininých 18 gr, Janovi 18 gr, Kateřině macoše 18 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Zálešáků za g[runt] svůj 3 zl. Z toho dáno na chování dítek Kateřininých 18 gr, Janovi dáno 1 gr, Kateřině macoše 18 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Zálešáků za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na Jana syna Kateřininého do truhlice 18 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešákového
18 gr a Kateřině macoše též dáno 18 gr.

Leta 1615 za fojta Jana Lonského Mikuláš Zálešáků položil za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na Jana syna Kateřininého 18 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešákového 18 gr, ty jsou vydány na chování sirotků, na macochu dáno 18 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Mikuláš Zálešáků položil za g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na Jana syna Kateřininého 18 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 18 gr, na macochu Kateřinu 18 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Zálešáků položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na Jana syna Kateřininého 18 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 18 gr, na macochu Kateřinu 18 gr a Margetě, manželce n[ebožtíka] Jana Zálešáka, 6 gr.
f 196a
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Zálešáků položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka 1 zl 6 gr, na Jana syna Kateřininého 18 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka
18 gr, na macochu Kateřinu 18 gr a Margetě, manželce n[ebožtíka] Jana Zálešáka, 6 gr.

[Pusté]

Letha Páně 1632 za fojta Jana Šarovce týž fojt a starší prodali ten grunth požár se vším tím, což k němu (kromě půl lánu roli) od starodávna přináleží, Vávrovi Sovovi za summu
30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a odbývání povinností panských i obecních Mathouš Macourek a Fridrich Zbíravý S.R.S.N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt Martinovi Jankovi za 30 zl, platiti jej má ročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Jakub Sobota a Fridrich SRSAN.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Martin Jankho položil za grunt, zůstávají za ouřadem, komu náležeti budou, vydají se, 1 zl.

Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Martin Janko prodal svrchu psaný grunt Eliášovi Sovovému za 30 zl, placení poročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Kutal a Martin Svoboda S.R.S.N.

f 196b
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Eliáš Sova položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. Ten přijal Tomáš Rájecký a Jura Jezvec, každej po 15 gr.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Eliáš Sova položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal ouřad rohatecký.

Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Eliáš Sova zemřel, tehdy Adam Božihorský pojal Kateřinu vdovu pozůstalou sobě za manželku a tenž grunt ujal za summu, jak jej předek jeho jměl a ostatek aby sobě po 1 zl splacoval. Od[evzdán]. Rukojmě Mikuláš Šabla a Jíra Kratochvíle SRSaN.

Pustý

Letha 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Adam Božihorský z toho gruntu zešel, takovej aby déleji pustej nezůstal, jest zase od téhož fojta a ouřadu z jednú štěpnicí a jednú lúkú Janovi Haléřkovi za summu 30 zl prodán, placení každoročně po 1 zl, komu náležeti bude. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Vystavěl, Tobiáš Kryštof SRSAN.

Letha Páně 1652 za fojta Jana Křižáčka prodal fojt a starší na místě Jana Halířka Jurovi Navrátilovi za summu grunt svrchu psaný 30 zl. Závdanku dal témuž Janovi Halířkovi 2 zl 15 gr a ostatek platiti má, komu náležeti bude, po 1 zl.
f 197a
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za zaplacení a povinnosti J.H.M. a obecní Jan Doubek a Pavel Krátký
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Janovi Machových za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Kryštof Griselda a Mikuláš Bureš S.R.S.N.
K tomu gruntu náleží štěpnice ke mlejnu, louka ke mlejnu jedna, jedny hony roli, kde mu ouřad ukáže.

Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka připisuje se jedna čtvrt roli Janovi Machovi pustá za 15 zl, platiti má každoročně do důchodův panských po 1 zl. Odevzdána za volnú [a] svobodnou. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Martin Konečný a Kryštof Griselta
SRSN.