Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Jana Hluboký[ho]

f 614a

Ten Jan má podsedek se dvěma loučkami zaplacenej.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy prodán podsedek ut s[upr]a, kterýž byl 1 rok pustý, s vinohradem v Zbavsa hoře na Strážnicku, se dvěma loučkami a z jednou klisnou Janovi Hruškovi za summu 70 zl. Závdanku dal 2 zl, ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokýho, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Filipových, Macek Buršů S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta Jana Doubravy položil Jan Hruška za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokého 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Hruška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokého 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Hruška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokého 2 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Hruška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokého 1 zl.
Letha 1603 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Hruška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokého 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Hruška za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlubokého 2 zl.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka fojt a starší prodali ten svrchu psaný podsedek požár se dvěma loučkami Jírovi Křižanovýmu za summu 10 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu svého na místě Kateřiny manželky své 5 zl, ostatek platiti má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Syslů a Mikuláš Sejkora S.R.S.a N.
f 614b
Letha 1611 za fojta Jana Lonského Jíra Křižanů majíc tento podsedek zaplacený pustil a daroval jej Jírovi Hruškovýmu se dvěma loučkami.
A tak týž Jíra Hrušků žádnýmu nic za něj platiti povinen není.

Pusté