Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt z říkou Jana Ondry Matějkového

f 12a

Letha 1588 podle zápisu register na papíře šitejch koupil Jan vejš psaný od Jana Mračnových za 180 zl. Za kderejžto grunth do letha [15]92 i s tou spravedlností, co jest Běta dětem Jana vejš psané[ho] bratra svého na tom gruntě 20 zl pustila, též z závdankem a penězi purgkrechtními 72 zl. A tak již od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má 108 zl.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným takto:
Item Tomkovi Štibálkovu 80 zl. Ty se platiti mají od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 6 zl. A ten Tomek umřel, ta spravedlnost po něm zůstalá náleží Kašparovi, synu po něm zůstalému.
A ten Kašpar také umřel a sirotků po sobě zejména těchto nechal: Dorotu, Jana, Margety a Anny, kterejžto 80 zl vejš psaných těm si[rotkům] náleží.
Týž na tom gruntě náleží Janovi Mračnovi 28 zl. Ty jemu po vybrání spravedlnosti si[rotků] neb[ožtíka] Kašpara též jíti mají po 6 zl.
f 12b
Grunt Mikoláše Kordíkového

Letha 1594 Mikoláš Kordíků koupil grunth svůj z říkou i jiným vším hospodářství[m], což k témuž gruntu a říce náleží, po neb[ožtíku] Janovi Ondry Matějkového za summu 180 zl. Místo závdanku sobě díl manželky své Kateřiny srazil 13 zl a tak ještě dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 6 zl.
Ta summa napřed psaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sir[otkům] nebož[tíka] Kašpara Štibálka náleží 80 zl.
Item Janovi Mračnovi též náleží 28 zl. Ty jemu jíti mají, kdy nejprve sir[otci] nadepsaní svou spravedlnost vyzdvihnou.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Ondry Matějkových též náleží na posledních penězích 59 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též povinností Jeho Mi[l]osti zejména tito: Pavel Košickej, Ondra Martinků, Matouš Hořan, Jan Kordíků R.S.A.N.
Stalo se za fojta Kašpara Galečka a starších k němu přidaných.
f 13a
Letha 1594 Mikoláš napřed psaný položil závdanek s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Kordíků za grunth peněz 6 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Kordík za grunt svůj 6 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Kordík za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 6 zl.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Mikuláš Kordíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 6 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Mikuláš Kordíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 6 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Mikuláš Kordíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka
3 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Mikuláš Kordíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka
3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Mikuláš Kordíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Mikuláš Kordíků za g[runt] na s[irotky] n]ebožtíka] Kašpara Štibálka
6 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského puštěn tento grunt od pana ouředníka na placení po 4 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Kordíků prodal grunt z řekou a štěpnicí pod Padělky a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Slabýmu za summu 180 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1610 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Kordíků, Macek Buršů, Simeon Radějovský, Martin Šatoplet S.R.S.A N.
Jan Slabých se utopil a Mikuláš Kordíků týž svrchu psaný grunt zase přijal.
f 13b
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka předních peněz
20 zl.
Janovi Mračnovi 28 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Matějkových 59 zl.
Mikulášovi Kordíkovi posledních 69 zl.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Mikuláš Kodíků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Kordíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Mikuláš Kordíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Mikuláš Kordíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Kordíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Mikuláš Kordíků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka
4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Mikuláš Kordík za grunt položil na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.

Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Kordík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Kordík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Kordík prodal ten grunt z říkou Václavovi Vaníčkovi za 180 zl. Závdanku dal
14 zl, platiti má ročně po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Hanba a Daněk Slovák SRSAN.
Téhož letha Václav Vaníčků položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka peněz 2 zl.

Letha 1624 za fojta Jana Lonského po smrti nebo[žtíka] Václava Vaníčka prodán jest ten grunt s řekou a s jednou štěpnicí pod Padělky od ouřadu rohateckého Matějovi Travnickýmu za summu 164 zl. Závdanku dal při odevzdávce 7 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Vítek Šatopleta a Pavel Vazač SRSaN.
Těch 7 zl přijali ouřad a vydali je Janovi Vávrových do Ježova na dluh nebo[žtíka] Václava Vaníčka.
f 14a
Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Matěj Travnický položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Mračny peněz ročních
2 zl. Zůstávají za ouřadem.

Letha 1634 za fojta Matouše Lonského prodali týž fojt a starší grunt požár Martinovi Svobodovi za summu bez závdanku i z řekou 100 zl, placení rok po roku po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinností odbejvání vrchnosti a obci Jan Lovecký a Ondra Vaňkových slíbili RSAN.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Martin Svoboda položil za grunt a řeku, ty přijal Mathouš Lonský 2 zl.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Martin Svoboda položil za grunt a řeku, ty přijal Jan Šarovec 2 zl.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Martin Svoboda položil za grunt a řeku 1 zl. Ty přijal Matouš Lonský.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Martin Svoboda položil za grunt a řeku ročních peněz 1 zl. Ty přijal Jan Šarovec.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably položil Martin Svoboda za grunt a řeku ročních peněz 1 zl. Ty přijal Jan Šarovec.
Letha 1641 za fojta Mikuláše Šably Martin Svoboda položil za grunt a řeku ročních peněz, ten přijal Jan Šarovec 1 zl.
f 14b
Letha 1645 za fojta Mikuláše Borša pustil Mikuláš Šabla tenž grunt i cokoliv po Mikulášovi Kordíkovi strejcovi vlastním dobírati jměl, totiž 83 zl, Martinovi Svobodovi, ostatek summy platiti má po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Snovicský a Jan Pachtík SRSAN.
Item položil peněz ročních 2 zl. Ty zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského Martin Svoboda položil peněz ročních za grunt a řeku 1 zl. Kteréžto Jan Šarovec k rukám svým přijal.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machového prodán jest týž grunt i s řekou Mikulášovi Šablovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náleží. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení panské i obecní Jan Vidláček, Pavel Liškuta S.R.S.N.
K tomu gruntu náleží štěpnice jedna pod Padělky za Přívozem pod činží, chmelinec u Rudníku týž pod činží.