Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Jíry Bajíkových

f 216a

Letha 1580 podle zápisu kněh bílejch s papíru šitejch v listu 11 sepsán j[es]t statek po neb[ožtíku] Pavlovi Bajíkovi zůstalý, a to takto:
Item podsedek s loučkou ten j[es]t prodán Jírovi synu téhož Pavla za 40 zl.
Štěpnice jedna na Sudoměřicku za 50 zl. Té jest polovici ten Jíra ve 25 zl ujal.
A na gruntě svém z těch 40 zl sobě 20 zl srazil a tak Anně sestře své z svého gruntu dopláceti má 20 zl a půl štěpnice na Sudoměřicku táž Anna ve 25 zl přijala.
Dáno od Jíry vejš psaného Anně a Janovi muži jejímu na těch 20 zl – 10 zl. A tak ještě tej Anně zůstává dodati dílu její[ho] Jíra bratr její 10 zl.
Však jestliže by neb[ožky] Kači a Barbořiny, sester Jíry vejš psaného, děti a nápad svůj se na Jíru a Jana Jezevce, muže Anninýho, potahovaly a na vrchnosti své, to aby jim také co puštěno bylo, zjednaly, povinni budou s nimi se o to spokojiti.
f 216b
Letha [15]94 Jíra Bajíkových položil peněz purgkrechtních
10 zl. Ty sou vydané Janovi Jezvicovi švagru jeho. A tak má grunth zaplacený.

Letha 1595 ten napřed psaný Jíra Bajíků umřel, ten statek napřed psaný jest prodán s koňmi a jiným vším hospodářstvím za summu 41 zl. Z toho sobě díl svůj na tom gruntě srazila 20 zl 7 gr a tak ještě dopláceti zůstává s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bajíka, totiž Dorotě 20 zl 7 gr, ty má platiti od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Břesovský, Matouš Vaňků
S.R.S.N.
Letha [15]96 Jíra Domanský položil za grunt peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Domanský za grunt 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Domanský za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bajíka 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Domanský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíka 2 zl.
f 217a
Letha 1603 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Domanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíkového 1 zl.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Jíra Domanský prodal požár s půl štěpnicí v Perunským Janovi Lonskýmu za summu
41 zl. Pustil jemu Jíra Domanský, což zaplaceného měl 29 zl
7 gr a tak toliko bude povinen Jan Lonský ještě s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bajíkového doplatiti 11 zl 7 gr, placením při

každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Jakubců, Jan Osrálek S.R.S.N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Lonský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíkového
2 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Lonský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíkového 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Lonský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíkových 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Lonský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíkova 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského položil Jan Lonský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bajíkova 4 zl.

Jakož náleželo Jírovi Kvasničkovýmu po Dorotě, dceři n[ebožtíka] Jíry Bajíkových, manželce jeho, na tom gruntě summy 23 zl, ty jest prodal Janovi Lonskýmu za hotových 17 zl. A tak tu nic nemá a Jan Lonský má grunt i z štěpnicí zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1633 za fojta Jana Šarovce po smrti Jana Lonského týž fojt a starší rohatecští prodali ten grunth s půl lánem roli, ze štěpnicí v Koutě a loukou za humny a chmelincem u Roudníka, též se dvěma voly, vozem, pluhem, bránou Janovi Křižáčkovi za 41 zl bez závdanku a platiti jej má každoročně po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bureš a Jakub Šindelář S.R.S.a N.
f 217b
Letha Páně 1634 za fojta Mathouše Lonského Jan Křižáčků položil dvojích peněz, přijal Jíra Lonský za grunt 4 zl.
A ostatních zůstává za ouřadem rohatecským 4 zl. Ty 4 zl jsou odvedeny Jírovi Jana Lonského.
Letha Páně 1635 za fojta Mathouše Lonského Jan Křižáčků položil za grunt, ty přijal Jíra, syn Jana Lonského, 2 zl.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Jan Křižáčků položil za grunt a ty přijal Jíra, syn Jana Lonského, 2 zl.

Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Jan Křižáček prodal grunt Janovi Prchlému za summu 110 zl, placení každoročně po 4 zl. Závdanku Jan Prchlý položil, kteréž přijal Jan Křižák
4 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gr[untu] a jinší povinnosti Václav Piškula a Jan Haléřek SRSN.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Jan Prchlý položil za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra Lonský.
K tomu gruntu jakož pojminutá věc byla, jest připsána [k] svrchu psanému gruntu, jakž prodaj za leto 1637 a k němu přináleží, totiž štěpnice v Koutě a louka za humny, chmelinec u Roudníka, to jest k tomu gruntu přináležející připsáno. Odevzdáno za volný. Rukojmě ut s[upr]a.

Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Jan Prchlík položil za grunt i za jiné věci k němu přináležející ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jura Lonský.
f 218a
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jan Prchlík položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jura Lonský.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Jan Prchlý položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jura Lonský.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jan Prchlý položil peněz ročních, ty přijal Jura Lonský 2 zl.
Z toho gruntu jest propuštěn a zůstává budouce zpálený pustý.