Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Brychty Neřádových

f 248a

Letha 1587 koupil Brychta vejš psaný podsedek od fojta a starších za 32 zl. Za kterejž závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]92 vyplnil 12 zl a dopláceti ještě má od letha [15]93 při Vánocích pořadně po 2 zl – 20 zl. Těch všech 32 zl náleží si[rotkům] neb[ožtíka] Martina Drouškova.

Letha [15]93 a [15]94 položil Brychcí vejš psaný za dvě letě sir[otkům] ne[božtíka] Martina Drouškova 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Brychty peněz purgkrechtních si[rotkům] 2 zl.
Letha [15]96 a [15]97 přijato od Brychty peněz purgkrechtních za grunt 4 zl.

Pustý jest od leta [15]97.