Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Macka Zálešáka

f 268a

totiž podsedek, jest zaplacenej.

Ten nadepsaný podsedek jest prodán Babuši, pozůstalý vdově po témž neb[ožtíku] Zálešákovi, za summu 20 zl. Kterejž platiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Zálešáka od letha [15]95 pořadně po 1 zl. Rukojmě Jan Buťa, Mach Vávrových RSN.
Letha [15]95 položila Babuše za grunth peněz purgkrechtních
1 zl.
Letha [15]96 nepoložila Babuše nic, j[es]t pusté, má se prodati.
Pustý od leta [15]96.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody prodán grunt ut s[upr]a, kterýž od letha [15]96 pustej zůstával, Janovi Slabých za 19 zl bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kordíků, Michal Schystů
SRSAN.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Slabých za g[runt] 1 zl.

Pustý