Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Jíry Gružberského

f 276a

Letha [15]92 Jíra Gružberský koupil jest od Macha Vávrovýho podsedek za 18 zl. Závdanku dal témuž Machovi 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
I náleží na tom gruntě Kači, si[rotku] neb[ožtíka] Jakuba Záblatskýho 1 zl a více nic.
Machovi Vávrovýmu náleží 16 zl.

Těch 16 zl Machovi Vávrovému z omylu připsanejch, náleží Kateřině, sirotku n[ebožtíka] Jakuba Záblatského, tak jakž v rejstřích sirotčích v listu 36 j[es]t položeno.
A tak té Kateřině v těch letech od leta [15]93 pořadně má jí spravedlnosti náležité všech 17 zl, jakž napřed dotčeno, po
2 zl vyjíti.

Letha 1593 Jíra Gružberský položil 2 zl.
Letha 1594 Jíra Gružberský položil 2 zl.
Z těch 4 zl vydáno Kateřině nebož[tíka] Jakuba Záblatskýho 3 zl a starším oplaceno za dluh do si[rotčích] peněz 1 zl.
f 276b
Letha [15]95 položeno od Gružberskýho za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položila manželka Gružberskýho za grunth 1 zl.
Letha 1597 a 1598 položila Markyta, manželka n[ebožtíka] Jíry Gružberskýho, za grunt dvoje peníze 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její. A tak má platiti od letha 1599 po 1 zl, jakž jí na to placení muž Kateřinin pustil.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položila Markyta Suchá za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Záblatskýho 1 zl.
Jakož náleželo Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Záblatskýho, na tomto gruntě 5 zl, takové peníze Jan Čech z Mikulčic Markytě Suché za hotový 1 zl prodal.
A tak Margita Suchá má grunt svůj zaplacený.

Pustý