Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Pavla Babický[ho]

f 624a

Letha 1593 v outerý den s[vaté]ho Tomáše Pavel Babickej koupil podsedek od Mikoláše Košíkovejch ze dvěma loučky i se vším k tomu příslušenstvím za 28 zl. Závdanku položiti má 1 zl a ostatek má pokládati od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění vejš psané summy po 2 zl. Ta všecka summa náleží Mikolášovi Košíkových. Rukojmě za placení a opravu gruntu Jíra Mádvů, Vaněk Tesař, Jan Hluboký S.R.S.A N.
Letha 1594 Pavel vejš psaný položil peněz purgkrechtních Mikolášovi Košíkových 2 zl.
Ten grunt jest zase Mikolášovi Košíkovému puštěn, kterejž zase přijal a na něm zůst[ává].

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového prodán podsedek, pozůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Košíkovým, se dvěma roubanicemi v lese a s vinohradem na Stráni Jírovi Vávry Dalíkových za summu 20 zl. Závdanku dal 1 zl, z toho dáno Šťastnému Kordíkovi poplatků panských 12 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Košíkového do truhlice vloženo 18 gr, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hruška, Jíra Košíků, Brychta Neřádů S.R.S.A N.
f 624b
Ta summa, totiž 19 zl, náleží samému s[irotku] Martinovi, nebo Kuna mateř jeho z gruntu ušla a o spravedlnost se připravila.
Obzvláštně náleží sirotku vejš psanému při Jírovi Košíkovém 2 ovce, má jemu je do zrostu jeho dochovati.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jíra Dalíkových za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláš Košíka 1 zl.
Pustý místo

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského fojt a starší prodali podsedek požár z dvěma rúbanicemi v lese, z vinohrádkem nad Rohátkú Václavovi Křižanových za summu 15 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Adam Krašopíšek jinak Šipula, Mikuláš Sýkora S.R.S.A N.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Vácslav Křižanových za g[runt] i za 1610 dvojích peněz 2 zl. Z toho dáno Janovi Lonskýmu nápadu po ženě 1 zl, Jírovi Košíkovi
1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Václav Křižanů za g[runt] svůj 1 zl. Z toho vzal Jan Lonský ½ zl a Jíra Košík
½ zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Václav Křižanů za g[runt] svůj 1 zl. Z toho vzal Jan Lonský 15 gr a Jíra Košík 15 gr.

Leta 1615 za fojta Jana Lonského Václav Křižanů položil za grunt dvojích peněz Jírovi Košíkovi 2 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Václav Křižanů prodal ten podsedek Jírovi Řitkému i s tím, což na něm zaplaceného měl, aby za něj toliko doplatil Košíkovi peněz náležitých
9 zl. Zavdal mu mimo to, což doplatiti má, 2 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikula Sýkora a Mikuláš Polák SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Řitký položil za grunt Jírovi Košíkovi 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jíra Řitka položil za grunt Jírovi Košíkovi 1 zl.

Pusté