Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt Jana Mizery

f 343a

Ten Jan Mizera má podsedek zaplacenej.

Pustý místo

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka ouřad rohatecký prodali požár ut s[upr]a z roubanicí v lese a zahradou na Stráni, pozuostalý po n[ebožtíku] Janovi Mizerovi, Jírovi Svobodovi za summu 11 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Miletínský a Jan Čech S.R.S.N.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jíra Svoboda za grunt obci rohatecké 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Jíra Svoboda položil za grunt obci rohatecské peněz 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jíra Svoboda položil za grunt na obec rohateckou 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Svoboda položil 1 zl. Ten přijali obec rohatecká, fojt a starší.

Pusté

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt Petrovi Malého Mathouše za summu 20 zl, placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Takové peníze budou náležeti k obci rohatecské. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Jakub Sobota a Fridrich SRSAN.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Petr Malého Matouše položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec rohatecká.
f 343b
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek Pavlovi Izákovému za summu na placení ročně po 1 zl za 20 zl. Odevzdán jemu za volné. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské a obecní Mikuláš Šabla a Jan Haléřek SRSAN. Na tom gruntě ty peníze náleží k obci.
Týž Pavel Izáků položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal ouřad rohatecský.
Pustý

Letha 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Pavel Izáků zemřel, po něm zůstal grundt pustý. Takový aby déleji pustej nezůstával, jest prodán od téhož fojta a ouřadu Jiříkovi Navrátilovi z jednú štěpnicí a jednú roubanicí a dvěma lúky za summu 15 zl, placení každoročně po 1 zl komu náležeti budou. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Halířek a Pavel Krátký SRSAN.

Letha Páně 1652 za fojta Jana Křižáčka prodali fojt a starší podsedek po Jiříkovi Navrátilovi z jednú štěpnicí, z jednou roubanicí a dvěma lúky Martinovi Kučerovi za summu
15 zl. Závdanku dal témuž Jiříkovi Navrátilovi 2 zl a ostatek ročně komu náležeti bude po 1 zl.
f 344a
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Navrátil a Jakub Sobota S.R.S.a N.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Matějovi Konečnému za summu 15 gr bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jíra Navrátil a Pavel Piškule SRSN.
K tomu gruntu přináleží jedna louka ke mlejnu, druhá u Rohatky, štěpnice v Perunských pod plat, 1 hony roli, co se jde k Hodonínu pod plat.

Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka připisuje se k tomu gruntu svrchu psanému Martinovi Konečnýmu jedna čtvrt roli pustá za summu 15 zl, platiti má každoročně do důchodův panských po 1 zl. Odevzdána za volnú. Rukojmě za placení a povinnosti panské Jan Machů a Kryštof Grizeldů SRSN.