Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Jana Pěčka

f 353a

Letha [15]88 Jan Pěček koupil jest podsedek se vším k tomu příslušenstvím, jakž od starodávna v užívání byl, za 60 zl. Nachází se, že jest za něj do letha [15]92 zaplatil i z závdankem 26 zl a dopláceti ještě zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl – 34 zl. Ty peníze všecky náleží si[rotkům] neb[ožtíka] Martina Gryzly.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný peněz purgkrecht[ních]
2 zl.
Letha [15]95 položil Matouš Hodonský za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pěčků za grunt peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Pěčků za grunth 2 zl.

Leta 1598 starší rohatecští prodali grunt svrchu psaný Dorotě, pozuostalé vdově po n[ebožtíku] Matoušovi Hodonínským, za summu 60 zl. Místo závdanku zrazila sobě dílu svého 17 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Mikuláš Miletínský, Petr Pospíšil S.R.S.N.
f 353b
Z toho gruntu náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Gryzle 26 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Hodonínskýho 17 zl.
Letha 1598 položila Dorota vdova za grunt na sirotky Gryzlovy 2 zl.
Pustý od letha [15]98.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Jíra Zlínský prodal podsedek tento pustý z loukou v Perunským Jírovi Němcovi za
15 zl bez závdanku, placení od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Piškula a Jan Šust S.R.S.A N.
Ta summa všecka náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle, však ještě ti sirotci, že ten grunt na spuštění přišel, 9 zl škodovati musejí.
Letha 1602 za fojta Jana Svobody položil Jíra Němců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jíra Němců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 1 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jíra Němců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Margita Záblacká, po n[ebožtíku] Jírovi Němcovi pozůstalá vdova, prodala týž podsedek s roubanicí v Perunském Janovi Čechovi za summu
30 zl. Závdanku dal 3 zl, platiti má a to takto: letha 1610
1 zl má položiti a potom od letha 1611 po 2 zl až do vyplnění summy ut sup[ra]. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Košík a Jan Tenký S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Jan Čech za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Čech na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Čech za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 2 zl.
f 354a
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho Jan Čech položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle peněz 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Čech za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 2 zl.
Leta 1615 Dorota Čechova položila na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 2 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského po smrti Jana Čecha Dorota, manželka po něm zůstalá, prodala ten podsedek za 30 zl Filipovi Říhovi. Závdanku dal při odevzdávce 5 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Papež a Martin Polák SRSN.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Filip Říha položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Gryzle 2 zl. Z toho dáno Martinovi Uhlíkovi 1 zl a Margetě Gryzlové 1 zl.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Lonského fojt a starší prodali ten požár s štěpnicí v Perunském Říhovi Kmelovi za 30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Matěj Ščudrla a Jan Křižáček S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt Jírovi Pavlíkovému za 30 zl, placení ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Jan Křižáček, Jan Snovický S.R.S.N.
Letha 1639 za fojta Matouše Lonského Jíra Pavlíků položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala Dorota Válková.

Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably a starších jeho jest ten zvrchu psaný podsedek prodán Pavlovi Izákovi za summu 30 zl bez závdanku, placením každoročně po 2 zl. Od[evzdán]
f 354b
za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecné Jan Prchlý a Jakub Sobota SRSaN.

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Pavel Izáků zemřel, po něm zůstal ten podsedek pustý, prodán jest od fojta a ouřadu z půl lánem roli a dvěma roubanicemi, jednú štěpnicí v Kútě od gruntu 25 Jírovi Vojtkovi za summu 40 zl bez závdanku, placení každoročně nápadníkům Václava Uhlíka po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Kryštof Krizilda a Jan Prchlý SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Martinovi Uhlíkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Štěrba a Pavel Piškule S.R.S.N.
K tomu gruntu náleží půl lánu roli, jedna štěpnice v Koutích pod činž, roubanice v lesi pod činž, druhá v témž místě také pod činž, louka u Rohátky bez platu.