Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Drunt Mikoláše Masaře

f 386a

Letha 1587 drží grunth vyfrejmarčený, kterejž j[es]t Martin Jakoubků je[mu] odvedl, za kterejž ten Martin Janovi Šťastnejch má na místě Mikuláše Masaře doplatiti 26 zl. A vyplatil na to tenž Martin Janovi Šťastnejch 19 zl a dopláceti ještě zůstává při Vánocích letha [15]93 po 2 zl – 7 zl. Ty náleží témuž Janovi Šťastnejch.
Letha 1594 Martin Jakoubků položil ostatních pneěz za svrchu psaný podsedek 7 zl. Ty přijal Jan Šťastných.

Letha [15]95 ten nahoře psaný grunt prodán jest od Jana Pěčka Mikolášovi Masařovi s tím se vším příslušenstvím za 16 zl. Závdanku témuž Janovi Pěčkovi položil 1 zl a od letha [15]96 platiti má pořadně po 2 zl. Ty všecky [peníze] náleží Janovi Pěčkovi. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Butě, Jíra Mádvů, Kašpar Uhlíků, Mikuláš Košíků
S.R.S.N.
f 386b
Letha 1594 grunth napřed psaný prodán Janovi Tkadlcovi od Václava Uhnáčka za summu 23 zl. Závdanku letha 1594 při Vánocích položiti má témuž Václavovi Uhnáčkovi 1 zl a ostatní summu jemu od letha, totiž Václavovi Uhnáčkovi, [15]95 platiti má pořadně po 2 zl až do vyplnění summy 22 zl.
Též týž Jan Tkadlce koupil roubaničku od dotčené[ho] Uhnáčka za 4 zl, ty jemu od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl vyplniti má.
Stalo se letha ut sup[ra] za Kašpar[a] Halířka, toho času fojta, a starších k tomu jemu přidaných.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinosti panské Tomáš Klitenský a Václav Okloučka R.S.A.N.
A jakož j[es]t Janovi Pěčkovi spravedlnosti jeho náleželo vyplacené, totiž 15 zl, takové peníze j[es]t Mikulášovi Masaři za krávu prodal. A tak týž Mikoláš Mastný grunt svůj zouplna zaplatil. Stalo se letha [15]96.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy prodán grunt ut s[upr]a Jírovi Jílkovému od Mikuláše Masaře za hotových 4 ½ zl. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Vaňka Filipových SRSN.
f 387a
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jíra Jílek masař prodal požár svůj zaplacený Mackovi Buršovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Bogunovský, Jíra Škrhota SRSAN.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Macek Buršů Jírovi Jílkovi za grunt 2 zl.

Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Macek Buršů za g[runt] Jírovi Jílkovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Macek Buršů za g[runt] Jírovi Jílkovi 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského položil Macek Buršů za g[runt] Jírovi Jílkovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Macek Buršů za grunt Jírovi Jílkovi do Ratiškovic 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Macek Buršů položil za grunt Jírovi Jílkovi do Ratiškovic 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Macek Buršů položil za grunt Jírovi Jílkovi do Ratiškovic 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Macek Buršů položil za grunt Jírovi Jílkovi do Ratiškovic 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Macek Buršů položil za grunt Jírovi Jílkovi do Ratiškovic 2 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti n[ebožtíka] Macka Burše prodán jest tento požár Mikulášovi synu jeho s chmelincem u Roudníku a roubanicí v lesi za summu 15 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Bříza a Jíra Čepička SRSaN. Na tom gruntě požáru škoduje se 5 zl.

Pustý