Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Ondry Jana Vaňkového

f 408a

Letha [15]91 Ondra vejš psaný koupil jest podsedek s tím se vším příslušenstvím, jakž od starodávna užíván byl, od Jíry Okáně za 60 zl. Za kderejž do letha [15]93 Jírovi Okáňovi vyplnil 17 zl a od letha [15]94 při svatým Jiří dopláceti má po 3 zl – 43 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Jírovi Okáňovi 31 zl. Ty má sobě pořadně po 3 zl bráti.
Týž náleží dětem Šťastného Kordíkova podle odvedení téhož Jíry Okáně na tom gruntě 12 zl. Ty jim jíti mají, když Okáň svou summu vybere, též po 3 zl.

Letha [15]94 položil Ondra vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Jírovi Okáňovi.
Letha [15]95 položil Ondra Jana Vaňkových za grunth 3 zl. Ty přijal Jíra Okáňů.
Letha [15]96 položil Ondra Jana Vaňkových za grunth Jírovi Okáňovi 3 zl.
f 408b
Leta [15]97 položil Ondra Jana Vaňkových Jírovi Okáňových 3 zl.

Leta 1598 starší rohatecští prodali grun[t] napřed psaný Matějovi Buršovi ze čtyřma koňmi, ze čtyřma krávami, z osmerým dobytkem ovčím, ze dvěma sviněmi, ze dvěma roubanicemi a jinejm hospodářstvím k tomu gruntu za 80 zl. Závdanku položil Matěj Bureš Jírovi Okáňovi 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i po[vinnosti] panské Jura Hřebavý, Jura Okáň, Mikula Miletínský, Petr Pospíšil S.R.S.N.
Matěj Bureš srazil sobě dílu po manželce své na tomto gruntě 33 zl 7 ½ gr 3 ½ den a tak zuostává ještě doplátceti
47 zl 9 ½ gr, platcením od leta [15]99 po 3 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Jírovi Okáňovi předních peněz 16 zl.
Šťastnýmu Kordíkovi 12 zl.
A na sirotky Ondry Jana Vaňkového 36 zl 22 ½ gr.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Matěj Bureš za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno, což na pohřeb n[ebožky] Anky Okáňky naloženo, 1 zl 10 gr a na J.M. Pána připadlo po Jírovi Okáňovi člověku zběhlým 1 zl 20 gr.
Bude ještě náležti J.M. Pánu 13 zl.
Ty sou Okáňovi zase puštěny od pana ouředníka, poněvadž sobě jinej grunt koupil a živnost vésti připověděl.
f 409a
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Macek Buršů Jírovi Okáňovi 3 zl. Ty přijal Samuel Žid z Hodonína za dluh Okáňů.

Jíra Okáň odvedl na tomto gruntě Janovi Lonskýmu za dluh svůj summy 6 zl. Stalo se u přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Macek Buršů za grunt Jírovi Okáňovi ostatní 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Macek Buršů za g[runt] Šťastnému Kordíkovi 2 zl. Ty přijal Jan Lonský podle odkážky Pavla Okáně.
Letha 1606 puštěno Mackovi Buršovýmu, aby toliko po 2 zl platil od pana ouředníka.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Macek Bureš prodal podsedek požár Řehořovi Tesaři za summu 80 zl. Z tej summy pustil Řehořovi Tesaři Macek Bureš, což zaplaceného měl 48 zl 20 ½ gr a tak zuostává ještě dopláceti 31 zl 9 ½ gr, placením od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Řehoř Vlkovský, Filip Kopců, Jíra Škrhota S.R.S.A N.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Řehoř Tesař za rok jminulý i nynější 1610 Janovi Lonskýmu ost[atních] 4 zl. A tak již půjde těm s[irotkům] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Řehoř Tesař na zadržalý peníze za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastnýho 3 zl. A tak ještě zůstává položiti 3 zl.

Pustý

Leta Páně 1615 s dovolením p[ana] Tobiáše Purgkrábka, toho času úředníka na Strážnici, fojt a starší rohatečtí prodali ten požár pustý, kteréhož žádný ujíti nechtěl, Tomášovi Halšovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1616 po 1 ½ zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Šimek Rojek a Jíra Halířek SRSN. Stalo se za fojta Jana Lonského leta ut s[upra].
f 409b
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Tomáš Halšů prodal ten požár Tomášovi Šplháčkovi za 33 zl. Závdanku dal 3 zl, platiti má ročně po 1 zl 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Miletínský a Fila Kopců SRSAN.

Letha Páně 1618 za fojta Jana Lonského ten Tomáš Šplháček prodal ten požár Janovi Boleckému za 33 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má ročně po 1 zl 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Bureš a Říha Němec SRSaN.
Téhož letha Jan Bolecký položil za ten požár s[irotkům] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 1 zl 15 gr.

Pusté