Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Jakuba Ořeský[ho]

f 634a

Letha 1592 koupil jest podsedek Jakub Ořeskej od fojta a starších rohateckejch za 20 zl. Zavdati má 1 zl a platiti má při Vánocích po 1 zl od letha 1593, ten závdanek týž Jakub Ořeskej za sebou zadržel. Ty všecky peníze náleží Jeho M[il]osti Pánu jakožto odběžný. Rukojmě Mikoláš Masař, Martin Jakúbků.
Jest pusté, má se prodati.

Letha [15]97 prodán podsedek nahoře psaný Brychtovi Neřádových za summu 7 zl. Závdanku dáti má při s[vaté]m Bartoloměji 1 zl a ostatek po 1 zl pokládati má při každém posudku rohatecském. Rukojmě Mikoláš Masař, Valenta Syslů, Mach Jakúbků S.R.S.N.
f 634b
Leta 1598 položil Brychta Neřádů za grunt svůj peněz ročních 1 zl. Přijat j[es]t k ruce J.M. Pánu.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Brychta Neřádů za grunt svůj 1 zl. Přijat jest k ruce J.M.Pána.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Brychta Neřádů za grunt svůj 1 zl. Přijat jest k ruce J.M. Pánu.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Brychta Neřádů za grunt 1 zl. Přijat jest k ruce J.M. Pána.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Brychta Neřádů prodal podsedek svůj Urbanovi Valentovýmu na ten spůsob, aby za něj, což jest doplatiti, doplatil, totiž 3 zl, placením od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Brychta Neřádů, Valenta Pastýř SRSN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Urban Valentů za podsedek 1 zl. Ten jest vzat k ruce J.M. Páně.

Pustý místo