Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Michala Slováka

f 474a

Letha 1582 Michal Slováků koupil podsedek z loukou i jiným k tomu příslušenstvím za 74 zl. Na to do letha [15]92 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních Matoušovi Syslovi 43 zl a ještě témuž Matoušovi Syslovi dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 3 zl – 32 zl.

Letha [15]93 a [15]94 položil Michal Slováků peněz purgkrechtních za dvě letha po 3 zl – 6 zl. Ty sou vydány Matoušovi Syslovi.
Letha [15]95 položil Michal za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Michal za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 položil Michal Slovák za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Sysly 3 zl.

Leta 1598 prodali starší rohatecští grunt pozuostalej po n[ebožtíku] Michalovi Slovákovi z chmelincem u Roudníka, z roubanicí, z vinohradem v Zbavsa hoře na Strážnicsku, z vínem a jinejm hospodářstvím Anně, pozuostalé vdově po n[ebožtíku] Jírovi Michalovi, za summu 85 zl. Závdanku dáti má 8 zl, platcení od leta [15]99 po 4 zl.
f 474b
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Mikuoláš Miletínský, Václav Bzenecský, Jíra Okáňů S.R.S.N.
Leta 1598 položila na závdanek Anka 6 zl. Z toho vydáno Jírovi Filipové[mu] na díl Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Matouše Sysla, 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Blažek Polák, muž Anny Michalky, za grunt svůj 4 zl. Z toho vzato na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Sysla 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Slováka 1 zl.
Též doložil Blažek Polák na místě ženy své závd[anku] 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Slováka.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Blažek Polák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Sysla 3 zl.

Blažek Polák prodal vinohrad v Bavsa hoře, kterýž s tímto gruntem byl koupil, Janovi Vaverkovi a což na tomto gruntě i s poraženým dílem ženy své 49 zl měl, ty na tom vinohradě se převozují, toliko což těmto sirotkům se dopláceti zůstává
36 zl, ty bude povinen Blažek Polák dopláceti, placením jakž nahoře, za tou příčinou, že ten vinohrad od gruntu odprodal.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Blažek Polák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Slováka 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Syslového 3 zl.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Blažek Polák prodal grunt požár z loukou u Roudníka a z roubanicí v lese Matoušovi Snovidský[mu] za summu 32 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lonský, Jan Martinků S.R.S.N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Mathouš Snovidský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Sysla
2 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Mathouš Snovidský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Sysla 2 zl.
f 475a
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mathouš Snovidský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Sysla 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Matouš Snovitský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Sysla 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Matouš Snovitský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Sysla 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Mathouš Snovitský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Sysla 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Matouš Snovidtský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Sysla 23 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Matouš Snovidtský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Slováka peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Matouš Snovidtský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Slováka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Matouš Snovidtský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Slováka 2 zl.

Pusté

Leta 1631 za fojta Jana Šarovce Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Matouše Snovitského, majíc nápad na gruntě ut s[upr]a prodal jej i s loukou u Roudníka a s roubanicí v lese Matoušovi Macourkovi bez závdanku za s[umm]u 32 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Šindelář a Mikuláš Bureš S.R.S.a N.

Pustý

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jakuba Soboty prodán jest týž grunt s roubanicí v lese po Matúšovi Macúrkovi Janovi Buršovi za summu 32 zl bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Kašpar Uhlík a Martin Uhlík SRSN.
Pamět: Jakož se jemu loučka u Roudníka k ruce panské odňata na místě roli, přidává se jemu roli u Roudníčka.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka připisuje se k tomu svrchu psanému gruntu Janovi Buršovi jedna čtvrt roli pustá za 15 zl, platiti má každoročně do důchodův panských po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jakub Sobota a Vácslav Rybecský SRSAN.